Ban Thường vụ Huyện uỷ: Đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

11/10/2016 08:00
  Ngày 10/10, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.  

 

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tích cực bám sát sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, thực hiện nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu sản xuất chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng lương thực đạt 3.159,1 tấn đạt 110,6% kế hoạch, bằng 112% so với cùng kỳ; thương mại- dịch vụ đạt hơn 57 tỷ đồng, bằng 128,4% so với cùng kỳ; Trồng rừng tập trung đạt 3.465,7 ha, đạt 108,3% kế hoạch, bằng 128,4% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13 tỷ đồng, bằng 144,2% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công bố các quy hoạch chiến lược gắn với xúc tiến đầu tư, đến nay đã cho triển khai thực hiện 07 dự án đầu tư với tổng trị giá 1.485 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, nhân dân tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế với các sản phẩm chủ lực của địa phương; đến nay diện tích Trà hoa vàng đạt 132,5 ha, Ba kích tím 192,8 ha, Thanh long đạt 23,7 ha; Măng mai 58,3 ha…. phát triển 22 dự án PTSX với tổng kinh phí hơn 8,9 tỷ đồng. Các hoạt động văn hoá - thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi và có chất lượng nhân dịp các ngày lễ lớn; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác giảm nghèo, tiếp tục được quan tâm chú trọng. Công tác quốc phòng- an ninh địa phương được đảm bảo giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới; Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, toàn diện. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trên địa bàn huyện; Lãnh đạo tổ chức thành công tốt đẹp Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện hiệu quả Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu; của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế”; đã thành lập và đưa vào hoạt động cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện... tinh giản 72 biên chế cán bộ, công chức cấp huyện và 26 cán bộ bán chuyên trách cấp xã; tổ chức tốt các hội nghị gặp mặt, đối thoại với đại diện cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã, thị trấn nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp được 63 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn huyện là 1.763 đồng chí. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, tăng cường cung cấp thông tin và nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tổ chức hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát của Đảng; MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, sau khi tham gia kiến về các nội dung trọng tâm trong chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, trọng tâm là thực hiện thắng lợi chương trình hành động và các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Đề án 25 về “ Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu; của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế nông- lâm nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường xúc tiến đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hoàn thành mô hình “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” tại các xã, thị trấn; thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước; hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, giáo dục; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cây trồng; chỉ đạo công tác thu hoạch vụ mùa, chuẩn bị cây giống, vật nuôi cho năm 2017. Các cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội 3 tháng cuối năm 2016./.

 

Bình Minh/Đài TT-TH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5389
Đã truy cập: 48911913.