Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Hội nghị mở rộng sơ kết công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

12/10/2016 09:00
  Ngày 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị mở rộng sơ kết công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị.  

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tích cực bám sát kết luận số 08- KL/TU ngày 25/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 09/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện phương hướng nhiệm vụ 2016. Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được Ban chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm, chú trọng và được thực hiện với nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trên địa bàn huyện, được Chính phủ tặng bằng khen. Lãnh đạo tổ chức thành công Lễ hội Trà hoa vàng nhằm quảng bá các sản phẩm dược liệu của huyện cũng như đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp được 65 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn huyện là 1.765 đồng chí. Triển khai hiệu quả công tác dân vận của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể. Các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện, tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, tăng cường cung cấp thông tin và nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng- UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn tăng 44,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực và trồng rừng tập trung đều tăng 12% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác công bố các quy hoạch chiến lược gắn với xúc tiến đầu tư, đến nay đã cho triển khai thực hiện 07 dự án đầu tư với tổng trị giá 1.485 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, nhân dân tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế với các sản phẩm chủ lực của địa phương, đã phát triển 22 dự án PTSX với tổng kinh phí hơn 8,9 tỷ đồng. Các hoạt động văn hoá - thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi và có chất lượng nhân dịp các ngày lễ lớn; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác giảm nghèo, tiếp tục được quan tâm chú trọng. Công tác quốc phòng- an ninh địa phương được đảm bảo giữ vững.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung Ủy viên kiểm tra huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Bùi Văn Lưu - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Kết quả đồng chí Bùi Văn Lưu được bầu bổ sung vào UBKT Huyện ủy với số phiếu 100% đồng ý. Cũng trong chương trình, Hội nghị đã được nghe toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XII và quán triệt những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 30- QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII, Chương VIII điều lệ Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng- UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực huyện Ba Chẽ đạt được trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh chỉ rõ những mặt tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, trọng tâm là thực hiện thắng lợi chương trình hành động và các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong việc triển khai thực hiện Đề án 25 về “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế” nhất là trong khâu đánh giá, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; chương trình 135; đề án 755 hỗ trợ phát triển sản xuất; thực hiện tốt kế hoạch đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy; tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện  tốt các phong trào thi đua yêu nước; tích cực điều hành quyết liệt và linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội 3 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện vinh dự nhận kỷ niệm chương vì Sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ sở Đảng quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung làm tốt các nội dung như: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hoàn thành mô hình “ Một cửa điện tử”, “ Một cửa điện tử liên thông” tại các xã, thị trấn; tăng cường xúc tiến đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản; tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển sản xuất kinh tế nông- lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, giáo dục; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.

Trao tặng kỷ niệm chương vì Sự nghiệp công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng cho đồng chí Lan Thị Thu - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện.

Nhân dịp này, Đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Mùi - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương vì Sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Lan Thị Thu - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì Sự nghiệp công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng./.

 

Bình Minh/Đài TT-TH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5508
Đã truy cập: 48912032.