Ba Chẽ: Quán triệt, triển khai quy định số 30- QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương

13/10/2016 09:00
Ngày 11/10, Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng, UBKT Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức quán triệt, triển khai những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong quy định thi hành Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 120 đại biểu, gồm các đồng chí Huyện ủy viên; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy viên UBKT Huyện ủy đã được đồng chí Vũ Thị Thơm- UV BTV- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy quán triệt toàn văn thông báo Hội nghị lần thứ 3 Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 30- QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng. Theo đó, Quy định này gồm có 3 nội dung lớn, cụ thể hóa 11 điều trong Điều lệ Đảng (từ điều 30 đến điều 40), trong đó chỉ bổ sung những vấn đề mới đã rõ và sửa đổi, bổ sung những vấn đề không còn phù hợp tại các Điều 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39 và 40.

Đồng chí Vũ Thị Thơm - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm.

Quy định số 30, ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là văn bản quan trọng và cơ bản đối với hoạt động của ngành kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Vì vậy, nhận thức và thực hiện đúng nội dung của quy định này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung của Quy định này cơ bản kế thừa các nội dung của Hướng dẫn 46- QĐ/TW ngày 01/01/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có sửa đổi và bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa cụ thể, chưa rõ ràng và những điểm mới phát sinh trong thực tiễn. Những sửa đổi, bổ sung lần này mang tính nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền và cụ thể hoá thêm theo Nghị quyết XII của Đảng.

Thông qua việc quán triệt, triển khai những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong quy định thi hành Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng sẽ giúp cho Cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ những người làm công tác kiểm tra, giám sát nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, từ đó triển khai có hiệu quả tại các chi, Đảng bộ cơ sở và các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong tình hình mới./.

Bình Minh/Đài TT-TH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 667
Đã truy cập: 1752827