BCĐ Đề án 25 huyện: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

14/10/2016 21:00
  Ngày 14/10, BCĐ Đề án 25 huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 19- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.  

 

Qua hơn một năm triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế”; Quyết định số 1877- QĐ/TU ngày 28/02/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh phê duyệt “Đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Đảng bộ huyện. Đến nay Đề án đã đạt được một số kết quả nổi bật, tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, đặc biệt là khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

Huyện đã thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể huyện; thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND huyện trên cơ sở tiếp nhận Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT sáp nhập với Trạm Khuyến nông thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; điều chỉnh chức năng Trạm y tế các xã, thị trấn theo 03 mô hình; hoàn thành các thủ tục thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Đồng thời chuyển đổi mô hình đầu tư công - quản trị tư, theo đó đã triển khai mô hình đối với Nhà khách Huyện ủy; hoàn thiện xây dựng Đề án đối với Cảng dịch vụ Nam Sơn; Chợ trung tâm thị trấn Ba Chẽ; sáp nhập khu phố Đầm Buôn và Khu phố 5 thuộc Thị trấn thành 01 khu phố. Huyện cũng tiến hành việc nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện; Chánh Văn phòng HĐND&UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công; Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

03 đơn vị gồm Đồn Đạc, Nam Sơn và Thị trấn đã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; 4 xã gồm Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh và Thanh Sơn thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã. Việc thực hiện kiêm nhiệm Bí thư đồng thời là Trưởng thôn hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận tại các xã, thị trấn đã được tiến hành ở 31/74 thôn, khu phố. Về thực hiện tinh giản biên chế, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết, toàn huyện đã tinh giản được 98 biên chế; trong đó giảm 72 biên chế cán bộ công chức và 26 cán bộ bán chuyên trách cấp xã; ngừng chi trả phụ cấp thường xuyên cho 600 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố; thực hiện tiết kiệm ngân sách nhà nước hơn 3,9 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: BCĐ Đề án 25 từ huyện tới cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Đề án 25 gắn với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Chỉ thị 05 “Về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tinh giản bộ máy biên chế; nâng cao, đổi mới chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ các chi hội thôn, khu phố. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện, để đưa Trung tâm truyền thông văn hóa vào hoạt động và các điều kiện cần thiết để hợp nhất một số cơ quan khối đảng và khối chính quyền ngay khi có hướng dẫn của cấp trên; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục phát huy hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW; 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện và xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong cơ quan hành chính Nhà nước; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, an toàn trật tự trên địa bàn./.

 

Bình Minh/Đài TT-TH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5389
Đã truy cập: 48911913.