Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XIX

21/12/2016 01:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ cập nhập danh mục các tài liệu.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải: 


STT

Tên văn bản

Tải về

1

Thông báo về dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2

Chương trình Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2016 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017.

2. Biểu số liệu.

4

1. Dự thảo Đề án phát triển rừng bền vững huyện Ba Chẽ giai đoạn 2016 - 2020.

2. Biểu nhu cầu kinh phí.


5

Tờ trình về việc thông qua Đề án phát triển rừng bền vững huyện Ba Chẽ giai đoạn 2016 - 2020.


6

Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển rừng bền vững huyện Ba Chẽ giai đoạn 2016 - 2020.


7

Dự thảo Đề án thuê rừng gắn liền với thuê đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng trồng nhận bàn giao từ Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Ba Chẽ về huyện quản lý.

8

Tờ trình Đề án thuê rừng gắn liền với thuê đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng trồng nhận bàn giao từ Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Ba Chẽ về huyện quản lý.

9

Nghị quyết về việc thông qua Đề án thuê rừng gắn liền với thuê đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng trồng nhận bàn giao từ Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Ba Chẽ về huyện quản lý.


10

Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ

11

Tờ trình Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ

12

Nghị quyết về việc thông qua Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ

13

Tờ trình, Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017.

 

 

 

Ban biên tập Cổng TTĐT huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2618
Đã truy cập: 6571398