Một số văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

25/02/2019 00:00

Các văn bản liên quan trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tải về

1

04/2015/NĐ-CP

Nghị định về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

09/01/2015

Tại đây

2

60/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

19/6/2013

Tại đây

3

34/2007/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội

20/4/2007

Tại đây

4

01/2016/TT-BNV

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

13/01/2016

Tại đây

5

 

 Quy chế dân chủ ở cơ sở

 

Tại đây

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1051
Đã truy cập: 7274936