Đại hội chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2020

13/06/2017 15:00
Ngày 13/6, Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đây là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy. Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp; đẩy mạnh công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Chi bộ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản, thông báo, quyết định, báo cáo trên các lĩnh vực về công tác tổ chức và cán bộ; hướng dẫn các cơ sở Đảng xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2017; đề án nhân sự Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 găn với thực hiện Đề án 25; tham mưu hoàn thành công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, giai đoạn 2015-2020 (2016-2021); chuẩn bị tốt các phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, với kết quả nổi bật, bầu một lần đủ số lượng các vị trí đã được phê duyệt, gồm: 39 Huyện ủy viên, 11 Ủy viên Ban Thường vụ; Bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại Đại hội… Tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy mở 09 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; 01 lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính nhà nước; thành lập mới 01 chi bộ doanh nghiệp; cử 12 đồng chí tham gia học Cao cấp chính trị.

Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xét bổ nhiệm mới đối với 29 cán bộ; bổ nhiệm lại 30 cán bộ; đội ngũ cán bộ sau khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã phát huy tốt vai trò trọng trách trong quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ đã tham mưu cho Ban Thường vụ xét kết nạp 256 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 262 đảng viên; đề nghị tặng huy hiệu đảng cho 175 đảng viên, trong đó có nhiều đồng chí được tặng huy hiệu từ 35 đến 55 năm tuổi đảng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai tích cực, hiệu quả, nhất là công tác phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan Khối nội chính tổ chức  thẩm định lịch sử chính trị đối với các đồng chí bầu vào BCH Huyện ủy khóa XXIV; nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu HĐND huyện; đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; thống nhất đề ra các giải pháp và phương hướng mục tiêu và các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ kỳ 2017 - 2020. Phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng, 70% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; có 80% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới đạt 6%/năm so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ; thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và công tác cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý; hàng năm có 100% đảng viên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 01 đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; hàng năm  100% cán bộ, công chức được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; đơn vị được công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc; đạt cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ.

Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng tốt các nghị quyết, quyết định, chỉ thị; quy định, quy chế của Đảng; của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ đảng và hệ thống chính trị toàn huyện. Tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung 4 khóa XII của Đảng; thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Đồng chí Đào Đình Chùy - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy (đứng thứ 4 từ bên phải ảnh) tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2020. 

Đại hội đã bầu đồng chí Đào Đình Chùy - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2020./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4706
Đã truy cập: 2068523