Chi bộ Nội vụ: Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020

21/06/2017 08:00
Ngày 20/6, Chi bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối Chính quyền, dự và chỉ đạo Đại hội.

Với chức năng lãnh đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua, khen thưởng; thanh niên, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nội vụ theo sự ủy quyền của Uỷ ban nhân dân huyện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức; xây dựng Chi bộ và cơ quan vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ khối Chính quyền, Chi bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực công tác, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Bí thư Đảng ủy Khối Chính quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, sẽ tập trung thực hiện một số mục tiêu chủ yếu: phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương, khen thưởng, không có đảng viên vi phạm tư cách, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hàng năm các tổ chức, đoàn thể đạt “Vững mạnh toàn diện”; cơ quan chuyên môn danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt danh hiệu “Cơ quan Văn hoá, cơ quan “An toàn về an ninh trật tự”; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cơ quan chuyên môn hàng năm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; giữ vững các danh hiệu: Cơ quan văn hóa; Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc. 100% cán bộ, công chức trong Chi bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện hàng năm; tổ chức công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo kế hoạch của Tỉnh, huyện; phấn đấu năm 2020 tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng đạt 100%; tổ chức thực hiện tốt Chủ đề công tác hàng năm, Quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; rà soát, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện giải quyết 36 thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ; phấn đấu 70% thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ đạt cấp độ 3.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Quyền -  Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối Chính quyền ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đồng chí yêu cầu toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đã thống nhất trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; hoàn thiện và quản lý tốt hồ sơ cán bộ; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhất là việc khen thưởng đột xuất; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mai - Trưởng phòng Nội vụ huyện được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020./.

Thùy Loan/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4761
Đã truy cập: 2068578