Huyện ủy Ba Chẽ: Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

22/06/2017 08:00
Ngày 21/6, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngay sau khi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, Huyện ủy Ba Chẽ đã chỉ đạo tổ chức hướng dẫn công tác tuyên truyền những điểm mới, những nội dung cơ bản về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống  nhất cao trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng Chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính được phát huy, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian tới huyện Ba Chẽ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ về chủ đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nếp sống văn hóa, văn minh”; mỗi cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn những nội dung phù hợp để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017; tiếp tục đưa các nội dung học tập các chuyên đề đã triển khai năm 2017 và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình, nhân rộng các mô hình làm tốt; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4810
Đã truy cập: 2068627