Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ Ban quản lý dự án công trình

23/06/2017 08:00
Ngày 22/6, Chi bộ Ban quản lý dự án công trình tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo đại hội.

Chi Ban quản lý dự án công trình có 11 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ thường xuyên tổ chức học tập và quán triệt, triển khai kịp thời các đường lối chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan thực hiện; triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kế hoạch của Huyện ủy và của Đảng ủy khối Chính quyền; đảm bảo duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ chi bộ kết nạp được 03 đảng viên mới, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện để cho các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, đồng thời đảm bảo cho Công đoàn, Đoàn thanh niên được tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia ý kiến xây dựng các Nghị quyết, quyết định của tổ chức Đảng, chính quyền.

Đại hội bầu Chi ủy khóa VI nhiệm kỳ 2017-2020

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã chỉ đạo và lãnh đạo công tác chuyên môn thực hiện, điều hành, quản lý các dự án đầu tư theo nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Ban quản lý dự án công trình phấn đấu 100% được viên trong Chi bộ phát huy tốt phẩm chất và năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 02 đến 04 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ khối biểu dương; phấn đấu kết nạp từ 02 đảng viên trở lên; giữ vững chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; giữ vững tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện, Đoàn thanh niên thuộc chi bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% gia đình cán bộ, đảng viên trong chi bộ đạt trong danh hiệu gia đình văn hóa, cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; Công tác bảo vệ, giữ gìn trật tự, phương tiện và tài sản của cơ quan được đảm bảo; hoàn thành 100% kế hoạch giao hàng năm về công tác chuyên môn.

Chi ủy ra mắt Đại hội. 

Đại hội đã bầu chi ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Khiếu Anh Tú - Giám đốc Ban quản lý dự án công trình huyện được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Ban quản lý dự án công trình khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2020./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3759
Đã truy cập: 2077840