Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy: Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

28/06/2017 15:00
Ngày 28/6, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sơ Đảng thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, nổi bật trên các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề năm 2017; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ chính trị; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 25 của huyện, trong đó tập chung chỉ đạo; thực hiện tốt chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất nhiệm kỳ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020. Kết quả đã có 74/74 thôn, khu phố đã hoàn thành việc bầu trưởng thôn, khu phố sớm hơn kế hoạch; Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2025 (2021 - 2026). Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên huyện; Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017-2022. Tổ chức lại Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy và Chi bộ cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể huyện. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm chú trọng, trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 38 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.823 đồng chí; công tác Kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh, trong đó đã ban hành 47 văn bản văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Các mô hình Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện, hiện có tổng số 91 mô hình được đăng ký thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tích cực tham gia xây dựng NTM, thôn mẫu, vườn mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển sản xuất; đăng ký giúp đỡ các hộ thoát nghèo có địa chỉ.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tổng diện tích gieo trồng vụ đông, đạt 105,5 ha, bằng 105,4% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 3.285,1 tấn, bằng 113,4% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.200 ha, bằng 118,7% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 27 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đạt hơn 11,2 tỷ đồng, bằng 117,9% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình; tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2017; tổng kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ là hơn 185 tỷ đồng; chương trình xây dựng NTM; xây dựng thôn điểm nông thôn mới, vườn mẫu tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được duy trì; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác nắm bắt tình hình, tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại và giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở được duy trì thường xuyên liên tục; kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi; vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác cải cách hành chính, tinh thần, thái độ, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức được nâng lên; các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Hội nghị đã tiến hành tập trung thảo luận và cho ý kiến về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; nghe báo cáo kết quả đầu tư và công tác giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; nghe báo cáo tờ trình về việc xin bổ sung danh mục quy hoạch sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020; báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 44-NQ/TU về việc phê duyệt, triển khai thực hiện đề án “xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện”; báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả tích cực đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Đồng chí yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt 16 chỉ tiêu nhiệm vụ chính; trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là tăng cường chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác năm 2017; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ chính trị.

Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 25 của huyện, trong đó chú trọng chuẩn bị tốt điều kiện thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy với Trưởng phòng Nội vụ; Chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ xong trước 30/7/2017; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác giải quyết các ý kiến của cử tri, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm HĐND huyện khóa XIX; thực hiện tốt công tác giao ban đội ngũ Bí thư, trưởng các thôn, khu phố; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; về cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; tập trung cơ cấu lại sản xuất nong nghiệp gắn với triển khai thực hện chương trình nông thôn mới, chương trình 135; tiếp tục tăng cường các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa bàn; tăng cường  quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4848
Đã truy cập: 2068665