Đảng bộ huyện Ba Chẽ: Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

29/06/2017 14:00
Ngày 29/6, cùng với 20 điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Quảng Ninh,  Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị Học tập quán, triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ba Chẽ, có đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện và hơn 180 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII) của Đảng. Thủ tướng khẳng định, Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 nêu rõ những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có những vấn đề lớn mang tính đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu nắm chắc nội dung cốt lõi của Nghị quyết, thống nhất trong nhận thức và hành động với quyết tâm cao xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tập trung quản lý đất đai để phát triển nông nghiệp; đổi mới chính sách cải cách tiền lương; rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thể chế kinh tế, kiên quyết xử lý nợ công…

Về Nghị quyết cơ cấu lại đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại cổ phần hóa, thoái vốn nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết. Doanh nghiệp Nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng - an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp cùng các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Đối với kinh tế tư nhân, Thủ tướng cho rằng Đảng, Nhà nước xác định đây là động lực phát triển kinh tế, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các đại biểu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII) của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp, từng cơ quan; đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao…

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; là phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển...

Kết thúc hội nghị, tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII) đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt, học tập và cụ thể hóa triển khai Nghị quyết vào thực tế nhiệm vụ của mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương. Ngay sau hội nghị này, cán bộ, đảng viên thực hiện bài thu hoạch về việc học tập Nghị quyết, thể hiện sự đồng thuận và đề ra những nhiệm vụ tập trung cụ thể hóa Nghị quyết trong thời gian tới./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4877
Đã truy cập: 2068694