Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

30/06/2017 09:00
Ngày 29/6, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện hiện có 13 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo quyền đực thông tin và kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan; quan tâm triển khai chỉ đạo và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với xây dựng chương trình hành động của chi bộ và kế hoạch thực hiện của từng cá nhân; đảm bảo duy trì sinh hoạt định kỳ của chi bộ; công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ chi bộ kết nạp được 02 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí; qua đánh giá phân loại hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó Chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đảm bảo sáng, xanh, sạch và đẹp; đặc biệt coi trọng kỷ luật kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

Đại hội bầu Chi ủy khóa X nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã bám sát các mục tiêu, các định hướng của Thường trực HĐND và UBND huyện, của Nghị quyết Đảng ủy khối để xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cụ thể hóa thành chương trình công tác hàng tháng và hàng năm đúng với chức năng nhiệm vụ được giao, các bộ phận chuyên môn đã chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó số đảng viên đề nghị cấp trên khen thưởng 15%; phấn đấu 100% gia đình đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; cơ quan hàng năm đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”; 100% đảng viên chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, Luật công chức, quy chế, quy định của cơ quan; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 02 đảng viên; phấn đấu giữ vững Chi bộ đạt trong sạch - vững mạnh.

Ban chi ủy cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Thế Hùng - Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện được bầu tái cử chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện (ảnh Thanh Sơn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3865
Đã truy cập: 2077946