BCH Đảng bộ huyện lần thứ 19, khóa XXIV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

30/06/2017 14:00
Ngày 30/6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị mở rộng Sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.  

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sơ Đảng thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, nổi bật trên các lĩnh vực. Chú trọng công tác tuyên truyền, học tập; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhất là tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề năm 2017; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ chính trị; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 25 của huyện. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm chú trọng, trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 43 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 52 đảng viên; công tác Kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh, trong đó đã ban hành 47 văn bản văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Các mô hình Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện, hiện có tổng số 91 mô hình được đăng ký thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tích cực tham gia xây dựng NTM, thôn mẫu, vườn mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển sản xuất; đăng ký giúp đỡ các hộ thoát nghèo có địa chỉ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện điều hành Hội nghị. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tổng sản lượng lương thực vụ xuân bằng 113,4% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung, bằng 116,5% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 27 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đạt hơn 11,2 tỷ đồng, bằng 117,9% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình; tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2017; tổng kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ là hơn 185 tỷ đồng; chương trình xây dựng NTM; xây dựng thôn điểm nông thôn mới, vườn mẫu tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được duy trì; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác nắm bắt tình hình, tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại và giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở được duy trì thường xuyên liên tục; kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi; vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác cải cách hành chính, tinh thần, thái độ, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức được nâng lên; các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những mặt tồn tại hạn chế; đòng thời đóng góp nhiều ý kiến giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị đã được quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ, đảng viên và quán triệt triển khai Quy định 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về quy định giám sát trong Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Đồng chí yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt 16 chỉ tiêu nhiệm vụ chính; trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là tăng cường chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 25 của huyện và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về thống nhất nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với bầu cử trưởng thôn, khu phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; về cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, chương trình 135, tập trung hoàn thành mục tiêu đưa 10 thôn mẫu và 17 vườn mẫu theo đúng kế hoạch. Tiếp tục tăng cường các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa bàn; tăng cường  quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chú trọng việc bảo vệ các khu vực rừng trồng đầu nguồn để tạo nguồn sinh thủy, phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4898
Đã truy cập: 2068715