Giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm 2017

03/07/2017 13:00
Ngày 03/7, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội huyện đánh giá công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã đoàn kết, thống nhất; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các mặt công tác trên các lĩnh vực; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ sở Đảng đẩy mạnh quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề năm 2017; Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đã thực hiện tốt công tác tham mưu bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện giai đoạn 2015 - 2020 (2016 - 2021) và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (2021 - 2026); tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về thống nhất nhiệm kỳ Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, khu phố. Hiện đã có 72/137 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội; 100% thôn khu phố hoàn thành bầu trưởng thôn, khu phố sớm hơn so với chỉ đạo tỉnh; kết nạp 43 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 52 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng, đã hoàn thành 11 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra lồng ghép đồng bộ. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở; thực hiện 91 mô hình “Dân vận khéo”. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức hoàn thành 10/22 lớp đào tạo, bồi dưỡng; với 938 lượt học viên. MTTQ và các Đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới; xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; tích cực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác giúp đỡ 247 hộ nghèo có địa chỉ. 

Tại hội nghị, trên cơ sở gợi ý và ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Huyện ủy; các đại biểu đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2017. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự đóng góp tích cực của các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, trong thời gian tới các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đoàn kết, thống nhất; bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng. Thực hiện tốt công tác tham mưu; công tác xây dựng đảng, phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tiếp tục hướng mạnh về cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên; phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương 6 tháng cuối năm 2017./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4885
Đã truy cập: 2068702