Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX

01/07/2017 12:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIX, Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ cập nhập danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải: 

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan

Tải về

1

Thông báo về dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND huyện

 

2

Chương trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

3

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

4

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX.

 

5

Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018.

 

6

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018.

7

Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.

8

Báo cáo tình hình phát triển KTXH, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

(Biểu kèm theo)

Thường trực UBND huyện

9

Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.

(Biểu kèm theo)

10

Báo cáo kết quả về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017.

(Biểu kèm theo)

11

Tờ trình phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.

(Biểu kèm theo)

12

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.

13

 

 

 

 

14

Tờ trình về việc thông qua mở rộng và bổ sung danh mục sản phẩm vào Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020.

Tờ trình về việc thông qua danh mục sản phẩm nông nghiệp lợi thế của huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017 - 2020, áp dụng theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng NInh.

  

 

 

15

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2017.

16

Nghị quyết về việc thông qua mở rộng và bổ sung danh mục sản phẩm vào Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020.

17

Nghị quyết về việc thông qua danh mục sản phẩm nông nghiệp lợi thế của huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017 - 2020, áp dụng theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh.

18

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.

19

Báo cáo của Thường trực UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Ủy ban MTTQ huyện,

Viện Kiểm sát nhân dân,

Tòa án nhân dân

20

Báo cáo của TAND về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

21

Báo cáo của VKSND về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

22

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Các Ban HĐND huyện

 

23

 

 

 

 

24

Báo cáo thẩm tra danh mục sản phẩm nông nghiệp lợi thế của huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2017 - 2020, áp dụng theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo thẩm tra việc mở rộng quy mô và bổ sung danh mục sản phẩm vào Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020.

 

 

 

25

Báo cáo thẩm tra tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.

 

26

Báo cáo hoạt động Ban KT- XH 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

27

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn huyện và các báo cáo của TAND, VKSND 6 tháng đầu năm 2017.

28

Báo cáo hoạt động Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

 

 

Ban biên tập Cổng TTĐT huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2974
Đã truy cập: 7270052