Ba Chẽ: Triển khai quy định 86 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

09/07/2017 15:00
Quy định số 86-QĐ/TW về Giám sát trong Đảng được Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành vào ngày 01/6/2017. Quy định này gồm 5 chương, 17 điều, quy định chi tiết phạm vi, chủ thể và đối tượng giám sát; lãnh đạo công tác giám sát, nội dung, phương pháp, hình thức và xử lý kết quả giám sát; thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể, trách nhiệm, quyền của đối tượng giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giám sát. Quy định này thay thế Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Quy định 86, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phối hợp tổ chức triển khai đến các đồng chí là cán bộ chủ chốt; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và tất cả các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện.

Triển khai Quy định 86-QĐ/TW tại Đảng bộ xã Thanh Sơn

Các nội dung được triển khai tập trung vào một số điểm mới cơ bản của Quy định 86 so với Quyết định số 68 về công tác giám sát của Đảng như: bổ sung tính chủ động, kịp thời, đúng phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo Quy định của Đảng vào nguyên tắc giám sát; bổ sung trách nhiệm của chủ thể giám sát phải theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát thực hiện thông báo kết quả giám sát; trách nhiệm tuyên truyền việc thực hiện công tác giám sát, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đảng viên là đối tượng giám sát phải chấp hành nghiêm chỉnh việc giám sát của chủ thể giám sát; bổ sung chi ủy, ban thường vụ Đảng ủy cơ sở là chủ thể giám sát, đồng thời cũng là đối tượng giám sát; bổ sung Điều 8 về lãnh đạo công tác giám sát của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy các cấp, cụ thể là: triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị… về công tác giám sát xây dựng và chỉ đạo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, phân công cấp ủy viên, cơ quan tham mưu thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, ban hành các văn bản để thực hiện nhiệm vụ giám sát… ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp giữ Ủy ban kiểm tra với các cơ qua tham mưu giúp việc cấp ủy…; nghe báo cáo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, giải quyết kiến nghị, sơ kết, tổng kết công tác giám sát…; lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát… đề xuất với cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản về công tác giám sát của Đảng./.

Thùy Loan/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 920
Đã truy cập: 2780487