Kết quả giải quyết, trả lời đơn của bà Bàn Thị Hai (Lan) đại diện cho 07 công dân trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ

26/10/2016 10:00

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Thông báo số 296/TB-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/10/2016 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; Công văn số 4776/UBND-TD4 ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết đơn của bà Bàn Thị Hai (Lan) đại diện cho 07 công dân trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Nội dung Công văn số 936/UBND-BTD ngày 26/10/2016 của UBND huyện Ba Chẽ:

 

 

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2669
Đã truy cập: 49002448.