Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng công tác Kiểm tra, Giám sát tại một số Đảng bộ cơ sở

26/07/2017 20:00
Ngày 26/7, tại xã Nam Sơn, UBKT Huyện ủy tổ chức Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát một số Đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Lãnh đạo UBKT Huyện ủy; Ban Kinh tế HĐND huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Kiểm tra Đảng ủy các xã Nam Sơn, Đồn Đạc, Lương Mông và Đạp Thanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu, các Đảng bộ cơ sở cần tập trung Hội thảo sâu về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, giáo dục cho các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên trước hết là người  đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong cả nhận thức và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Các Đảng ủy cơ sở, Ủy ban kiểm tra cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, chú trọng ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn, quy trình, kết luận sau kiểm tra gắn thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, địa bàn có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, dễ xảy ra khuyết điểm, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Hàng năm, các Đảng ủy cơ sở, Ủy ban kiểm tra phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề công tác năm 2017. Bên cạnh đó, các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo Ủy ban kiểm tra chủ động tham mưu thực hiện tốt điều 30 Điều lệ Đảng và tích cực thực hiện tốt điều 32 Điều lệ Đảng, đặc biệt quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền; tăng cường chỉ đạo nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, huyện đã thực hiện hoàn thành 04 cuộc kiểm tra, giám sát do Tỉnh chỉ đạo và 13 cuộc kiểm tra, giám sát, đạt 72,22% kế hoạch; Kiện toàn bầu bổ sung 03 đồng chí UBKT Đảng ủy cơ sở, trong đó 01 đồng chí Chủ nhiệm và 02 đồng chí Phó chủ nhiệm; Thực hiện xử lý kỷ luật 03 đảng viên vi phạm. Trong đó, Đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật 02 đảng viên; Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xử lý 01 đảng viên.

Đồng chí Vũ Thị Thơm - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu bế mạc Hội thảo.

Tham gia tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trong Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Quy định thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng.

Quang cảnh Hội thảo

Trong Hội thảo, đã có 18 ý kiến, giải pháp của đại biểu trao đổi về kinh nghiệm hay; cách làm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong xử lý những tình huống thường gặp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở Đảng bộ cơ sở.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Vũ Thị Thơm - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ cơ sở, UBKT Đảng ủy tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Huyện ủy, cùng với đó phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chủ động đổi mới, tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất và thực hiện tốt các kết luận sau thẩm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề để chủ động nắm chắc tình hình của tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cũng đề nghị các chi, Đảng bộ cơ sở, UBKT Đảng ủy  phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đồng thời tiếp tục chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót và áp dụng những kinh nghiệm hay; cách làm sáng tạo tại Hội thảo vào công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1143
Đã truy cập: 2780710