Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng làm việc tại Ba Chẽ

17/08/2017 15:00
Chiều ngày 17/8, Đoàn công tác của Tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Ba Chẽ về việc rà soát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên chế của hệ thống chính trị huyện.

Theo báo cáo của huyện Ba Chẽ, hiện huyện có 12 cơ quan thuộc khối Đảng- đoàn thể; 13 phòng, ban chuyên môn; 08 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và 21 đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục Đào tạo. Tổ chức bộ máy của khối Đảng- đoàn thể; các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện được bố trí, sắp xếp theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Tổng biên chế, hợp đồng được giao đến thời điểm hiện tại 975 biên chế và hợp đồng, trong đó có 128 công chức, 792 viên chức, 22 hợp đồng 68 và nhiều hợp đồng khác. Số lượng biên chế được phân bổ theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp về vị trí chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Việc quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc huyện luôn đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và các chỉ đạo của Tỉnh. Dự kiến huyện thực hiện tinh giản từ năm 2016 đến năm 2021 là 83 biên chế và giải quyết cho 73 trường hợp nghỉ theo nghị định 108 /2014/NĐ-CP.

Đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác, huyện Ba Chẽ đề nghị tỉnh phân cấp cho huyện được quyền quyết định tiếp nhận cán bộ luân chuyển đi cơ sở, hoặc điều động giữa các cơ quan, đơn vị trong huyện; đề nghị không giao hợp đồng cựu chiến binh vào tổng biên chế vào khối Đảng - đoàn thể; đề nghị sớm triển khai ứng dụng phần mềm trong việc quản lý công chức, viên chức trong toàn tỉnh để thống nhất trong việc quản lý và sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số nội dung tại kết luận số 38- KL/TU ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của huyện Ba Chẽ. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, huyện Ba Chẽ tiếp tục bám sát Đề án 25, thực hiện hiệu quả các quy định về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; rà soát, sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn, tránh tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Trọng tâm là thực hiện tốt việc nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra để tiến tới xây dựng đề án hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền; triển khai đề án vị trí việc làm gắn với việc thực hiện tinh giản đạt chỉ tiêu giảm biên chế theo mục tiêu đề án, chú trọng việc sắp xếp luân chuyển, điều động cán bộ quản lý diện Ban Thường vụ quản lý, thực hiện nghiêm việc bố trí cấp phó theo quy định của Tỉnh ủy; rà soát sắp xếp lại các điểm trường, bố trí đội ngũ kế toán trường học về Phòng Giáo dục, chuyển chức năng y tế học đường về Trạm y tế gắn với việc bố trí đào tạo lại số dôi dư thực hiện nhiệm vụ khác. Tiếp tục xây dựng ban hành cụ thể hóa các quy định và tổ chức đánh giá nghiêm túc đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế; đồng thời tập trung giải quyết chế độ cho những người nghỉ chế độ theo quy định hiện hành; thực hiện nghiêm đề án tinh giản biên chế đã được Tỉnh ủy phê duyệt đảm bảo 10% theo đúng mục tiêu, lộ trình đề ra./.

Bình Minh - Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1985
Đã truy cập: 2360990