Đảng bộ Khối Chính quyền học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

18/08/2017 15:00
Ngày 18/8, Đảng bộ Khối Chính quyền tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành TW khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Lê Xuân Mùi - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy dự và trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), trong đó tập trung vào 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; là phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Chính quyền yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ trước mắt mỗi đồng chí xây dựng kế hoạch của bản thân về các Nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các nghị quyết đến quần chúng nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ của bản thân; góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 5 của Đảng bộ./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1021
Đã truy cập: 2780588