Ba Chẽ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ và Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ chính trị (khóa X)

21/08/2017 19:00
Ngày 21/8, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biển - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy; Huyện ủy viên khóa XXIV; các đồng chí Bí thư các chi, Đảng bộ; Trưởng các cơ quan chuyên môn huyện. 


 Đồng chí Nguyễn Văn Biển - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đội ngũ cán bộ toàn huyện Ba Chẽ đã có bước trưởng thành và tiến bộ về mọi mặt; đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa và đào tạo chính quy, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; năng động, sáng tạo có lối sống lành mạnh, sâu sát cơ sở, gần gũi, tận tụy phục vụ nhân dân. Trong thực hiện công tác, đội ngũ cán bộ đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; thực hiện kỷ luật, kỷ cương công tác, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, công tác cán bộ của Đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực; tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, theo đúng tinh thần chỉ đạo và nguyên tắc của Đảng. Thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt và xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ cấp huyện và cấp xã, đảm bảo cơ cấu 03 độ tuổi, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quy hoạch.

Huyện đã tiến hành thực hiện xong quy hoạch, bổ sung cán bộ lãnh đạo, giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và Quy hoạch giai đoạn 2020-2025 (2021-2026). Trong đó quy hoạch Ban chấp Đảng bộ huyện, giai đoạn 2020-2025, gồm 71 đồng chí; quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm 20 đồng chí; Quy hoạch chức danh Bí thư Huyện ủy 02 đồng chí; Phó Bí thư Huyện ủy 03 đồng chí; Chủ tịch UBND huyện 03 đồng chí… Nhân sự được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo chủ chốt đều đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị; đảm bảo phẩm chất đạo đức; năng lực, chất lượng cao. Huyện đã đưa 32 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 16 đồng chí đi học Thạc sĩ và chuyên môn nghiệp vụ; điều động, luân chuyển 58 lượt cán bộ; công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ chính trị (khóa X), sau 10 năm, các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đều nhận thức rõ yêu cầu về sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên. Từ đó, Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đúng hướng, đúng pháp luật, đảm bảo tính độc lập của các cơ quan tư pháp. Nhờ thực hiện tốt công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TW nên 10 năm qua, Ba Chẽ chưa phải xử lý hình sự, các vụ án có bị can, bị cáo là cán bộ đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biển - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả của Đảng bộ huyện đạt được, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Các đồng chí yêu cầu huyện Ba Chẽ phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục thực hiện và vận dụng sáng tạo chủ trương quan điểm của Đảng về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu đơn vị. Chủ động rà soát cặn kẽ, đánh giá thực chất lại đội ngũ cán bộ, kịp thời phát hiện những yếu kém để đề ra giải pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi trọng việc nắm tình hình chính trị, nhất là những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ đảng viên. Phát huy tốt vai trò đặc biệt quan trọng của cơ quan tham mưu; lựa chọn bố trí cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra có năng lực, phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm, sâu sát cơ sở; có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phát hiện, theo dõi, đánh giá, sắp xếp cán bộ; đồng thời làm tốt công tác nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên cơ sở để đánh giá đúng tình hình, chủ động phát hiện những sai sót để chấn chỉnh kịp thời.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ chính trị (khóa X) về Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng, Các đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự có cán bộ, đảng viên vi phạm, nhất là đối với đảng viên giữ chức vụ… đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp các ngành nội chính; công tác kiểm tra, giám sát; công tác, bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4630
Đã truy cập: 2068447