Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ: Đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

03/10/2017 09:00
Ngày 02/10, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tích cực bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Tỉnh ủy, thực hiện nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới; Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, toàn diện. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - 5 (khóa XII); Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kết luận số 38-KL/TU ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ về thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020 gắn với việc triển khai thực hiện tốt Đề án 25 của huyện. Kết quả đã có 74 trưởng thôn, khu phố được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh; tiếp tục tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp với nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp được 88 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn huyện là 1.874 đồng chí. Tăng cường cung cấp thông tin và nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tổ chức hiệu quả công tác Dân vận; công tác Kiểm tra giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Chính quyền. MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu sản xuất chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng diện tích gieo trồng đạt 2.184,7 ha bằng 102,8% KH và bằng 101,7% cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 3.388 tấn bằng 105,8% KH và bằng 108,6% cùng kỳ; thương mại - dịch vụ đạt hơn 36 tỷ đồng; Trồng rừng tập trung đạt 3.454,5ha; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 15,5 tỷ đồng, bằng 107,4% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 được triển khai tích cực; Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, bảo vệ tài nguyên và môi trường được tiếp tục được tăng cường; công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp được chỉ đạo kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới; việc thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” tiếp tục đi vào ổn định nề nếp; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, chính sách an sinh xã hội được chú trọng; công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn được tập trung chỉ đạo; tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, sau khi tham gia kiến về các nội dung trọng tâm trong chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác năm 2017; Nghị quyết 19-NQ/TU và Kết luận số 38-KL/TU ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới; sửa đổi quy chế làm việc của BCH; tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị; sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo hướng phù hợp với chỉ đạo hiện nay của Tỉnh.

Chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 năm 2017, đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nhân dân, phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững. Tập trung chỉ đạo tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã được phê duyệt; tích cực hỗ trợ xã Thanh Lâm hoàn thành chương trình 135 và xã Lương Mông hoàn thành Chương trình NTM vào năm 2017. Tăng cường xúc tiến đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước; hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, giáo dục; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cây trồng.

Các cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tập trung rà soát các chỉ tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 21/12/2016 về phương hướng, nhiệm vụ chủ đề công tác năm 2017, phân tích, xác định rõ nguyên nhân, những tồn, hạn chế, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch, để đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để hoàn thành vượt mức, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2017./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3663
Đã truy cập: 2077744