Hội nghị lần thứ 20, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV

04/10/2017 14:00
Ngày 04/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 20 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tích cực bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Tỉnh ủy, thực hiện nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới; Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, toàn diện. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kết luận số 38-KL/TU ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ về thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020 gắn với việc triển khai thực hiện tốt Đề án 25 của huyện. Kết quả đã có 74 trưởng thôn, khu phố được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao. Trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp được 88 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn huyện là 1.874 đồng chí. Tổ chức hiệu quả công tác Dân vận; công tác Kiểm tra giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Chính quyền. MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; đăng ký giúp đỡ các hộ thoát nghèo có địa chỉ, thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chủ tọa điều hành hội nghị.

Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu sản xuất chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng diện tích gieo trồng đạt 2.184,7 ha bằng 102,8% KH và bằng 101,7% cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 3.388 tấn bằng 105,8% KH, tăng 8,6% so với cùng kỳ; thương mại- dịch vụ đạt hơn 36 tỷ đồng; Trồng rừng tập trung đạt 3.454,5ha; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 15,5 tỷ đồng, tăng 7,4 so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 được triển khai tích cực; Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, bảo vệ tài nguyên và môi trường được tiếp tục được tăng cường; công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp được chỉ đạo kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới; việc thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” tiếp tục đi vào ổn định nề nếp; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, chính sách an sinh xã hội được chú trọng; công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn được tập trung chỉ đạo; tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những mặt tồn tại hạn chế; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Hội nghị đã tập trung cho nhiều ý kiến vào dự thảo sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong 9 tháng đầu năm. Để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017, Đồng chí yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt 15 chỉ tiêu nhiệm vụ chính; trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác năm 2017; Nghị quyết 19-NQ/TU và Kết luận số 38-KL/TU ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới; tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị; sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo hướng phù hợp với chỉ đạo hiện nay của Tỉnh.

Chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; tích cực hỗ trợ xã Thanh Lâm hoàn thành chương trình 135 và xã Lương Mông hoàn thành chương trình nông thôn mới vào năm 2017. Tăng cường xúc tiến đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước; hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, giáo dục; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cây trồng Đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nhân dân, phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2017. /.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4686
Đã truy cập: 2068503