Ba Chẽ: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

26/10/2017 08:00
Thực hiện Quyết định số 355-QĐ/HU ngày 30/08/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy “Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đoàn công tác của huyện do đồng chí Lê Xuân Mùi - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị tại 29/29 cơ sở Đảng.

 

Tại các cơ sở Đảng, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó tập trung kiểm tra  một số nội dung như: Việc xây dựng chương trình hành động của cấp ủy; việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại và hạn chế của tập thể và cá nhân; việc triển khai các giải pháp thực hiện nghị quyết Trung ương 4, gồm: nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế chính sách, việc ban hành các quy định, quy chế, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn công tác đã kiểm tra việc xây dựng kế hoạch toàn khóa của Đảng, chi bộ và kế hoạch của tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị; những nội dung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, có tính đột phá của tập thể và cá nhân, tạo bước chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề và những nội dung đã được đưa vào trong sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của Đảng bộ.

Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại cơ sở Đảng đã có những chuyển biến quan trọng trọng về nhận thức, tư tưởng và hành động; đi vào cuộc sống và thiết thực hơn. Nhiều cấp ủy cơ sở đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05- CT/TW bằng phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ đã được chú trọng; việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) được triển khai tích cực; tạo sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu đi đầu, thái độ làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương.

 

Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Thị trấn.

Tại những nơi kiểm tra, Đoàn công tác của huyện đã trao đổi, tìm hiểu về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cũng như kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của một số cơ sở Đảng, điển hình như: Đảng bộ Thị trấn; Đảng bộ xã Đạp Thanh; Đảng bộ xã Đồn Đạc; Đảng bộ Công an huyện và Đảng bộ Y tế huyện.

Qua kiểm tra, đồng chí Lê Xuân Mùi - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhận xét việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của các cơ sở Đảng rất nghiêm túc, đạt hiệu quả tích cực. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới Đảng bộ các cơ sở tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nguyên tắc xây dựng Đảng, chú trọng thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với công tác kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng của Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội. Đồng thời uốn nắn, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả cao nhất.

 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3887
Đã truy cập: 2077968