Ban Thường vụ Huyện uỷ: Đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017

01/11/2017 13:00
Ngày 01/11, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 10; triển khai nhiệm vụ trọng tâm  tháng 11/2017. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 10, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được Ban chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm, chú trọng. Tổ chức tốt hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); đẩy mạnh công tác tuyên truyền về APEC Việt Nam 2017; quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Quy định tiêu chí cán bộ; Quy chế thi tuyển cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện kiểm tra các cơ sở Đảng về kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tháng đã kết nạp được 25 đảng viên mới, đạt 103,6% kế hoạch. Triển khai hiệu quả công tác Tổ chức cán bộ; công tác Dân vận của Đảng; công tác Kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, tăng cường cung cấp thông tin và nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tích cực tham gia thực hiện chỉ tiêu giúp đỡ hộ gia đình thoát nghèo có địa chỉ. 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, tổng sản lượng cây có hạt vụ mùa đạt 2.766 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.461,9 ha; thu ngân sách trên địa bàn, lũy kế đạt  trên 17 tỷ đồng; giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lũy kế ước đạt gần 40 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 được quan tâm chú trọng; công tác xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp được triển khai tích cực. Các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo Quy chế thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý; dự thảo quy định xây dựng tiêu chí cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và nghe báo cáo kết quả cuộc kiểm tra của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu, chi ngân sách đối với các xã, thị trấn. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong tháng 10; đồng thời thống nhất với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là chương chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác năm 2017; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 25, trong đó chú trọng việc xây dựng Đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; quản lý cơ sở vật chất về Văn phòng Huyện ủy; Phương án sắp xếp Trung tâm DSKHHGĐ sáp nhập vào Phòng Y tế huyện.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi; tăng cường, thực hiện các giải pháp thu ngân sách địa bàn; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, tăng cường thực hiện công tác giải ngân các nguồn vốn vốn dựng cơ bản, vốn nông thôn mới, vốn chương trình 135; đẩy mạnh các giải pháp đưa xã Lương Mông hoàn thành Chương trình xây dựng NTM và xã Thanh Lâm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình 135 trong năm 2017.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2017. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng quyết liệt, cụ thể, thiết thực, kiên quyết tránh hình thức, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các kiến nghị sau kết luận, thanh tra, kiểm toán; tăng cường đối thoại, giải quyết ý kiến của cử tri, giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ công tác cải tạo nhà ở cho hộ nghèo thuộc chương trình 167 (giai đoạn II) và nhà ở cho người có công. Tập trung chỉ đạo hoàn thành, tổng kết, đánh giá tình các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp HĐND huyện cuối năm; giữ vững tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4503
Đã truy cập: 2068320