Đổi mới công tác cán bộ ở vùng cao Ba Chẽ: Giảm bộ máy, tăng hiệu quả

05/11/2017 08:00
Xác định công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Ba Chẽ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp để triển khai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện Đề án 25.

Củng cố tổ chức bộ máy

Theo đồng chí Bùi Văn Lưu, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ba Chẽ, đội ngũ cán bộ huyện nói chung đảm bảo đủ về số lượng, tuy nhiên năng lực trình độ, kỹ năng làm việc của một số cán bộ từ huyện đến cơ sở còn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Dù còn có những khó khăn nhất định, song nhìn chung hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, các cơ quan hành chính - sự nghiệp thuộc huyện trong những năm qua luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cụ thể, trong công tác cán bộ, huyện đã thực hiện đầy đủ các khâu như: Đánh giá cán bộ thực hiện từng khâu của công tác cán bộ; đánh giá chung về cơ chế, mối quan hệ, tổng thể và liên thông giữa các khâu công tác cán bộ; thực hiện đề án Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của huyện Ba Chẽ; tổ chức bộ máy làm công tác cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành thực hiện nghiêm túc nhằm phát hiện nguồn cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số có năng lực để đào tạo bồi dưỡng, giao trọng trách, thử thách cán bộ. Trên cơ sở đánh giá cán bộ công chức và đảng viên hằng năm, căn cứ vào trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, năng lực công tác đã tiến hành các bước để đưa vào quy hoạch. 100% cán bộ được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo chủ chốt đều đạt trình độ đại học trở lên và cao cấp lý luận chính trị. Hiện nay, nhân sự trong quy hoạch giai đoạn 2015-2020 của Ba Chẽ ổn định so với quyết định đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

Về công tác luân chuyển điều động, sắp xếp bố trí cán bộ được huyện thực hiện khá hiệu quả. Đặc biệt trong thời gian qua huyện đã luân chuyển, điều động 18 lượt cán bộ từ huyện xuống các xã, thị trấn (giữ các chức vụ lãnh đạo) nhằm tăng cường cho cơ sở năng lực lãnh đạo, điều hành, giải quyết công việc kịp thời theo đúng với quy định của nhà nước và cấp ủy cấp trên.

Bên cạnh đó huyện thường xuyên quan tâm, kịp thời kiện toàn các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ được quan tâm xây dựng, củng cố cả về số lượng, chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ, công chức, cơ quan làm công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, phương pháp công tác, tăng cường trách nhiệm cá nhân và tính chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc được phân công.

Tích cực thực hiện Đề án 25

Để đổi mới công tác cán bộ, Ba Chẽ đã lấy Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của tỉnh làm kim chỉ nam hành động.

Điển hình là trong đề xuất thể chế, cơ chế, chính sách đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tổ chức và cán bộ. Huyện đã xây dựng, triển khai Đề án vị trí việc làm khối Đảng - Đoàn thể, khối Chính quyền theo hướng xác định rõ vị trí việc làm và nhu cầu thực sự bố trí biên chế gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của cán bộ công chức. Hoàn thiện và ban hành các quy chế về cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng thời, hoàn thành bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo huyện Ba Chẽ trao quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Bùi Văn Lưu, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mai, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện.

Đặc biệt huyện đã nhất thể hóa, kiêm nhiệm các chức danh từ cấp huyện đến cấp xã. Ở cấp huyện đã nhất thể hóa chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Phòng Nội vụ. Ở cấp xã, thị trấn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND 3/8 xã; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND 4/8 xã. Thực hiện nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn khu 40/74 thôn, khu.

Theo chủ trương của tỉnh, huyện đã sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy một cách hợp lý. Theo đó, khối MTTQ và đoàn thể đã hoàn thành ra mắt và đi vào hoạt động Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Khối giáo dục đã tiếp nhận Trung tâm Hướng nghiệp & Giáo dục thường xuyên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc huyện quản lý, đồng thời xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, mở rộng đối tượng, vùng tuyển sinh cho phù hợp, đảm bảo chất lượng để tạo nguồn cán bộ xã. Giảm cấp THCS tại Trường Minh Cầm, giảm 8 điểm trường, 15 lớp để tập trung, nâng cao chất lượng dạy và học, tiết giảm kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, tinh giản đội ngũ giáo viên. Sử dụng chung kế toán đối với các trường trên cùng địa bàn trường học, bố trí 4 giáo viên làm công việc khác về đúng vị trí việc làm. Khối y tế hoàn thiện Đề án sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ với Phòng Y tế, điều chỉnh chức năng Trạm y tế các xã, thị trấn theo 3 mô hình. Khối sự nghiệp khác cũng được bố trí hợp lý, hiệu quả… Tính đến tháng 3/2017 huyện mới sử dụng tổng số 1.009/1.128 biên chế được giao. Qua quá trình rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế đã tiết kiệm kinh phí cho nhà nước gần 4 tỷ đồng trong 2 năm (2015, 2016).

Việc đổi mới công tác cán bộ gắn với thực hiện Đề án 25 của Ba Chẽ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả rõ rệt thể hiện ở các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết an sinh xã hội, giảm nghèo, qua đó thoát khỏi vị trí khó khăn nhất tỉnh, thu ngân sách trên địa bàn tăng gấp đôi so với 5 năm trước đây. Nhiều việc khó, lớn, mới đều được chỉ đạo thực hiện thành công, mang lại hiệu quả cao, trong đó đã huy động hàng trăm tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; tổ chức lễ hội trà hoa vàng quảng bá sản phẩm địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất; là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quy hoạch, gắn với quảng bá kêu gọi thu hút đầu tư vào vùng khó. Hiện có 7 dự án đã và đang triển khai chuẩn bị các bước để đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 1.400 tỷ đồng… hứa hẹn sự bứt phá mạnh mẽ trong tương lai không xa nơi vùng cao Ba Chẽ./.

Thanh Hằng (Báo Quảng Ninh)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4598
Đã truy cập: 2068415