Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX

15/12/2017 23:46

Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (từ ngày 21 - 22/12/2017), Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ cập nhập danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên nội dung

Cơ quan, đơn vị chuẩn bị

Tải về

1

Thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND huyện

 

2

Chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

3

Chia tổ thảo luận và sơ đồ chỗ ngồi đại biểu Kỳ họp.

4

Báo cáo kết quả hoạt động công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 

5

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XIX (kèm theo dự thảo Nghị quyết)


6

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX

 

7

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú đang học trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTDTBT trên địa bàn huyện từ tháng 9/2014 - 9/2016


8

Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).


9

Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (kèm theo dự thảo Nghị quyết)


10

Tờ trình về việc bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (kèm theo dự thảo Nghị quyết)


11

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 (kèm theo dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018).

Ủy ban nhân dân huyện


12

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX

13

Tờ trình về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017; phương án giao dự toán sách huyện, xã năm 2018 và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.

14

Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (kèm theo dự thảo nghị quyết)

15

Tờ trình về việc miễn nhiệm UV UBND huyện (kèm theo dự thảo Nghị quyết)


 

16

Tờ trình về việc bầu bổ sung UV UBND huyện (kèm theo dự thảo Nghị quyết)

 

17

Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ủy ban MTTQ huyện

18

Báo cáo về công tác kiểm sát năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

19

Báo cáo về công tác xét xử năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

TAND huyện


20

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; nhiệm vụ năm 2018

Ban Kinh tế - XH

HĐND huyện


21

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2018


22

Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; phương án phân bổ dự toán và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách huyện năm 2018

23

Báo cáo kết quả thẩm tra về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020


24

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; nhiệm vụ năm 2018

Ban Pháp chế

HĐND huyện


25

Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - XH của UBND huyện (lĩnh vực Pháp chế); Báo cáo công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện KSND, TAND huyện


 

 

 

 

Ban biên tập Cổng TTĐT huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1013
Đã truy cập: 7286662