Đảng bộ khối Chính quyền phải là một Đảng bộ đoàn kết - thống nhất - quyết tâm hành động

11/01/2018 11:57

Ngày 10/01, Đảng bộ khối Chính quyền tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2017, Đảng bộ khối Chính quyền đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện hiệu quả công tác công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm chỉ đạo 100% chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, trong đó có 5 chi bộ Đại hội bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư; 10 Đại hội bầu Bí thư, Phó bí thư và 3 chi bộ Đại hội bầu Bí thư chi bộ; thống nhất kiện toàn, tách, thành lập 14 chi bộ mới nâng tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối lên 18 chi bộ.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong năm đã hoàn thành 6 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí; duy trì chế độ sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, chăm lo và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  được quan tâm, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên: có 16/18 chi bộ đạt TSVM, chiếm 88,9%; 2 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 11,1%; có 30 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 114 đồng chí đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực trong đó nổi bật là công tác trồng rừng đạt 101,1% KH; thu ngân sách trên địa bàn đạt 123% so với kế hoạch huyện, tăng 112,2% so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều đổi mới, nhất là trong công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn tổ chức các lễ hội, công tác an sinh xã hội; chất lượng Giáo dục - Đào tạo được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục được duy trì và giữ vững; phối hợp kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng - an ninh được đảm bảo. 

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2018, Đảng bộ khối Chính quyền xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực đạt 6.310 tấn, trồng rừng mới đạt 3.000 ha; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 27 tỷ đồng; phấn đấu 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã hoàn thành chương trình 135, 1 trường đạt chuẩn Quốc gia; giải quyết việc làm cho 470 lao động, giảm 330 hộ nghèo; 100% đảng viên học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phấn đấu Đảng bộ Khối đạt trong sạch, vững mạnh, 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu, kém; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm; thực hiện hoàn thành 100% cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; phấn đấu kết nạp 6 đảng viên mới; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% hoàn thánh tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt tiêu chuẩn “cơ quan văn hóa”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh quan điểm “Đảng bộ Khối Chính quyền phải là một Đảng bộ đoàn kết - thống nhất - quyết tâm hành động”, Đồng chí đề nghị trong năm 2018, Đảng bộ khối Chính quyền cần đổi mới phương thức, các hoạt động của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc; rà soát nguồn, chuẩn bị tốt nguồn phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất với người đứng đầu, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thực hiện có hiệu quả đề án 25 của huyện; chủ động tham mưu các giải pháp, biện pháp để thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và hoạt động của Trung tâm hành chính công; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đột xuất trong thực thi công vụ của các phòng, ban, chuyên môn, các xã, thị trấn; chuẩn bị mọi điều kiện để cho nhân dân đón tết Nguyên đán năm 2018 trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, vui vẻ, phấn khởi.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017

Nhân dịp này, Đảng bộ khối Chính quyền đã tặng giấy khen cho 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 24 đảng viên đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng năm 2017 và 01 đảng viên có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Thùy Loan - Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 110
Đã truy cập: 2056428