Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Cầm về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

14/01/2018 08:16

Ngày 12/01, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND , MTTQ và các đoàn thể xã Minh Cầm về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2017 của Ban chấp hành Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân xã Minh Cầm, do vậy một số kết quả về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 114,8 ha, đạt 104,4% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt 363,7 tấn đạt 102,68% kế hoạch; tổng diện tích trồng rừng 263,5 ha bằng 105,4% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn  đạt 147,5% kế hoạch; hoàn thiện 5 công trình hạ tầng, 01 dự án chăn nuôi gia cầm thương phẩm với quy mô 800 con; triển khai thực hiện 04 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với 40 hộ đăng ký tham gia; số hộ đạt gia đình văn hóa bằng 73,5; công tác giảm nghèo được triển khai tích cực, đến nay trên địa bàn xã còn 22/136 hộ nghèo; công tác y tế, giáo dục, dân số được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quân sự địa phương được duy trì và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm đẩy mạnh, trong năm kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ xã lên 71 đảng viên; thực hiện triển khai quán triệt và học tập các nghị quyết TW, tỉnh và huyện tới 100% cán bộ đảng viên; triển khai thực hiện tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ bán chuyên trách cấp xã ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền xã Minh Cầm bám sát 18 nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và chủ đề năm “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác phát triển sản xuất, phòng chống các loại dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; chỉ đạo nghiêm và kịp thời công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại chỗ. Phấn đấu 50% các Chi bộ trực thuộc đạt TSVM; 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 03 đảng viên mới; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt từ 85% trở lên; tổng sản lượng lương thực đạt 359,2 tấn; sản lượng thịt hơi các loại 33,9 tấn; trồng rừng 200 ha; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn từ 18 triệu đồng trở lên; phấn đấu 4 tiêu chí nông thôn mới; giải quyết việc làm cho 30 lao động, giảm 10 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2015-2020; phấn đấu 96% tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Minh Cầm thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ, đảng viên; trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân; tích cực nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nhưng phải bền vững lâu dài; cấp ủy chính quyền xã phải đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục rà soát và điều chỉnh quy hoạch; xây dựng quy chế quản lý các công trình xây cơ bản sau đầu tư; làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt việc chăm lo các gia đình chính sách; quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu năm 2018 để sớm đưa xã ra khỏi diện 135 và hoàn thành chưng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.  

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3710
Đã truy cập: 2077791