Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với xã Đạp Thanh về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

16/01/2018 16:32

Ngày 16/01, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND -UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Đạp Thanh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2017 của BCH Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2017, Ban thường vụ, Ban chấp hành xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp đúng đắn, kịp thời theo tinh thần Nghị quyết số 06 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và đạt được một số kết kết nổi bật. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 56 triệu đồng bằng 108% kế hoạch; trồng rừng đạt 504 ha, bằng 109,5% kế hoạch, vượt 44 ha; thành lập 1 trang trại chăn nuôi gà với quy mô 10.200 con; tổng số đàn gia cầm đạt trên 16.000 con; mở rộng mô hình chăn nuôi thỏ từ 200 con lên đến 600 con; thành lập 1 tổ hợp tác; chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình 135 được đẩy mạnh, đến hết năm 2017 xã đạt 14/20 tiêu chí, 43/53 chỉ tiêu; công tác giảm nghèo được triển khai tích cực, đến nay trên địa bàn xã còn 122/534 hộ nghèo bằng 22,85%; công tác y tế, giáo dục, dân số được quan tâm, trong năm đã tổ chức thành công Lễ hội Lồng Tồng thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài xã tham gia; duy trì tốt hoạt động của Câu lạc bộ hát Soóng cọ; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở 3 cấp học đạt 100%; duy trì được trạm chuẩn Y tế Quốc gia, công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quân sự địa phương được duy trì và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm đẩy mạnh, trong năm đã triển khai quán triệt và học tập các nghị quyết của TW, tỉnh và huyện tới 100% cán bộ đảng viên; thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn với 10/11 thôn; trong năm Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền xã Đạp Thanh bám sát 18 nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết số Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và chủ đề năm “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, mục tiêu trọng tâm năm 2018. Phấn đấu có 50% có số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp 7 đảng viên mới trở lên; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 80%; 100% các đoàn thể xã đạt tiên tiến trở lên, 80% các chi đoàn, chi hội đạt từ khá trở lên; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt từ 70% trở lên; tổng diện tích gieo trồng 480 ha, sản lượng lương thực 954,1 ha; thu ngân sách trên địa bàn trên 56 triệu đồng; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa từ 80% trở lên; phấn đấu 1 thôn được công nhân thôn văn hóa, giảm 67 hộ nghèo; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 2,0%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 14,7%; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 97%; dạy nghề cho lao động nông thôn từ 20 người trở lên; phấn đấu đạt 3 tiêu chí, 3 chỉ tiêu về chương trình nông thôn mới, nâng số tiêu chí, chỉ tiêu của xã lên 17/20 tiêu chí và 46/53 chỉ tiêu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Đạp Thanh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn liền với triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết TW4, TW5 và TW6 (khóa XII) của Đảng; thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; phải xác định xã là trung tâm phát triển cây dược liệu Trà hoa vàng, tích cực nhân rộng cây trà hoa vàng để tạo thành điểm du lịch cho khách đến tham quan; quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; phân công theo dõi chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chương trình 135 tại các thôn đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý. Quan tâm tập trung phát triển cây gỗ lớn, để đảm bảo nguồn sinh thủy; vận động các hộ dân có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp; tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn; đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn được giữ vững./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4812
Đã truy cập: 2068629