Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với xã Thanh Lâm về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

18/01/2018 09:59

Ngày 17/01, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với xã Thanh Lâm về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2017 của BCH Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, cùng với sự chỉ đạo điều hành sát sao của cấp uỷ, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Thanh lâm, do vậy các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của xã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2018, Đảng bộ xã Thanh Lâm quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết 08-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện gắn với chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Phấn đấu có 60% trở lên chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp 10 đảng viên mới trở lên; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 80%; 100% các đoàn thể xã đạt tiên tiến trở lên, tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt từ 85% trở lên; tổng diện tích gieo trồng 289,6 ha, sản lượng lương thực 978,5 tấn; duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm; phấn đấu trồng rừng 550 ha; thu ngân sách trên địa bàn 62 triệu đồng trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,83% xuống còn 5%; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa từ 90% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn đạt 75%; phấn đấu 1 thôn được công nhân thôn văn hóa; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống 14,6%; phấn đấu xã đạt xã nông thôn mới; 100% hộ dân ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Thanh Lâm tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và huyện, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; phân công các đồng chí trong thường trực theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, rà soát lại các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2018; nhân rộng thêm mô hình trang trai, giai trại; quan tâm phát triển trồng cây gỗ lớn trên đầu nguồn để bảo vệ nguồn sinh thủy; tiếp tục duy trì thôn mẫu Đồng Thầm và nhân rộng thêm các thôn mẫu trên địa bàn xã; quản lý tốt các công trình sau đầu tư; tập trung phát triển cây Ba kích; vận động, khuyến khích nhân dân phát triển trồng cây ba kích; tập trung chỉnh trang di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Làng Dạ kết hợp với Hợp tác xã Toàn dân để phát triển tuyến du lịch; tăng cường công tác giao ban để trao đổi thống nhất về nhiệm vụ, qua đó sẽ tạo được sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ; phát huy vai trò của người dân để tham gia phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công; duy trì học sinh học đúng độ tuổi theo từng bậc học; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 230
Đã truy cập: 2056548