Giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Quý I năm 2018

22/03/2018 08:00

Ngày 21/3, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện đánh giá công tác quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý I, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018; kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; thực hiện tốt công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ, lịch sử Đảng, công tác huấn học. Trong quý mở 02 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho hơn 130 đối tượng. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thực hiện tốt công tác tham mưu hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham mưu bầu bổ sung UV BTV Huyện ủy; bầu Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham mưu hoàn thiện báo cáo và Hồ sơ kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân Ủy viên BTV Huyện ủy, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; tham mưu triển khai sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở theo đúng cơ sở. Trong quý đã kết nạp 05 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 52 đảng viên dự bị. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu ban hành chương trình hành động số 16- CTr/HU ngày 16/11/2018 về kiểm tra, giám sát, thanh tra theo hướng đồng bộ; quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở;  chỉ đạo các cấp các ngành đăng ký  triển khai thực hiện mô hình “ Dân vận khéo”. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH huyện tích cực nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; chỉ đạo cơ sở đăng kí các nội dung, phần việc, công trình có địa chỉ, tập trung vào phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng văn hóa con người Ba Chẽ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vệ sinh môi trường... Đăng ký xây dựng 10 mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện hỗ trợ tạo việc làm cho 470 đoàn viên, hội viên; nhận giúp đỡ 150 hộ hội viên, đoàn viên thoát nghèo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại hạn chế hoạt động công tác quý I; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý II năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đoàn kết, thống nhất; chủ động rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra để thực hiện hiệu quả. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người; Nghị quyết về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2022 và nghị quyết của Huyện ủy về "Tăng cường công tác tuyên truyền vận động; đổi mới nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xóa bỏ tư tưởng huyện Ba Chẽ là địa phương nghèo". Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn... Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác xây dựng Đảng, công tác Kiểm tra, giám sát, công tác Dân vận; công tác cán bộ; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân và phản ánh dư luận xã hội, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề vướng mắc, bức xúc từ cơ sở, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội. Cơ quan MTTQ và các đoàn thể huyện tăng cường các hoạt động phối hợp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn; tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; thực hiện tốt tiêu chí vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Tổ chức tốt các hoạt động trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tiếp tục phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4334
Đã truy cập: 2056143