Đoàn công tác của Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 07 NQ/TU ngày 29/5/2013 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh tại huyện Ba Chẽ

22/03/2018 18:00

Ngày 22/3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh kết luận buổi làm việc.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành; huyện Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các cơ cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở, bằng việc cụ thể hóa chương trình, kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các sở, ban, ngành của tỉnh, tận dụng phát huy lợi thế, tiềm năng và các nguồn lực sẵn có của địa phương tập trung triển khai thực hiện, sử dụng có hiệu quả các vốn hỗ trợ, đầu tư từ các chương trình, dự án kết hợp chỉ đạo lồng ghép các chương trình, dự án cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Trong 5 năm huyện đã tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà n­ước đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan, ban, ngành về thực hiện các chính sách vùng dân tộc đã được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện và nâng lên, diện mạo nông nghiệp, nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi; do đó các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế, xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh đề ra. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (từ 34,7% đầu năm 2016, đến cuối năm 2017 còn 19,9% giảm 14,8%); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17,7 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên 23,8 triệu đồng/người/năm (năm 2017); 100% các xã trên địa bàn huyện có đường ô tô được cứng hoá đến trung tâm xã và các thôn; cơ sở trường, lớp các cấp học được đầu t­ư xây dựng kiên cố, đáp ứng yêu cầu giảng dạy; 100% xã có Trạm y tế đạt chuẩn y tế xã theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 98,5% số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; số hộ được xem truyền hình và dịch vụ khám chữa bệnh đều đạt yêu cầu; các xã, thôn bản (nơi nào có nguồn sinh thuỷ) đều được khảo sát và đầu tư xây dựng đảm bảo việc t­ưới tiêu cho số diện tích lúa 2 vụ; 93% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Kinh tế khu vực các xã đặc biệt khó khăn đang từng bước có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được ổn định và nâng cao; truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp được gìn giữ và phát huy; hệ thống chính trị được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững; niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước ngày càng được tăng cường; trong năm 2017 xã Thanh Lâm đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và xã Lương Mông hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Ba Chẽ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa, đồng chí yêu cầu thời gian tới huyện Ba Chẽ tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 07-NQ/TU tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thay đổi phương thức sản xuất; tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình, chương trình phát triển sản xuất trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của huyện; tập trung rà soát quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thông tin liên lạc; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và  giám sát hiệu quả dự án sau đầu tư; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc chính trị xã hội.

Đoàn công tác kiểm tra tuyến đường nội thôn tại thôn Đồng Thầm, xã Thanh Lâm

Đoàn công tác thăm mô hình trồng cây Ba Kích tại Hợp tác xã Toàn Dân tại xã Thanh Lâm

Đoàn công tác thăm Công ty Cổ phần kinh doanh lâm sản Đạp Thanh.

Trước đó, Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã trực tiếp đi kiểm tra công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đường thôn, nội đồng và một số mô hình chăn nuôi; trồng cây Ba Kích của Hợp tác xã Toàn Dân và Công ty Cổ phần kinh doanh lâm sản Đạp Thanh./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4363
Đã truy cập: 2056172