Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018

28/03/2018 08:35

Ngày 27/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Trong quý I, bám sát các nghị quyết chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2017 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2018 "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 208-TB/TU ngày 06/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy; Chương trình hành động số 21-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Công tác phát triển đảng; công tác tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân; thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Trong quý đã kết nạp 05 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 52 đảng viên dự bị. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện đồng bộ các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra. Ban Dân vận Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH huyện tích cực nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; chỉ đạo cơ sở đăng kí các nội dung, phần việc, công trình có địa chỉ, tập trung vào phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng văn hóa con người Ba Chẽ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vệ sinh môi trường... Đăng ký xây dựng 10 mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện hỗ trợ đào tạo việc làm cho 470 đoàn viên, hội viên; nhận giúp đỡ 150 hộ hội viên, đoàn viên thoát nghèo. 

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới. HĐND huyện thực hiện 06 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề về thực hiện các kết luận sau trả lời chất vấn; giải quyết các ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; về thực hiện chủ đề năm 2018; khảo sát công tác quản lý và hoạt động kinh doanh buôn bán ở một số Chợ trên địa bàn huyện… UBND huyện xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018. Quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp GDTX và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa. Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án công trình thành Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.681,9 tấn, đạt 169,6% kế hoạch, bằng 114,8% cùng kỳ; hoàn thiện Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2018- 2020 và Đề án bảo tồn, phát triển, chế biến dược liệu đến năm 2020; toàn huyện đã chuẩn bị được 600 ha hiện trường trồng rừng, trồng được 882,5 ha rừng sản xuất. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 5,8 tỷ đồng, bằng 122,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 17 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 tiếp tục được quan tâm; Công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và giải quyết kịp thời. Các hoạt động văn hoá - thể thao được tổ chức phong phú và đa dạng; tổ chức thành công Hội trà Hoa vàng lần thứ II năm 2018 và liên hoan văn hóa các dân tộc, tạo dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ và là điểm nhấn đặc biệt cho khởi đầu năm Du lịch Quốc gia năm 2018 Hạ Long - Quảng Ninh; công tác giáo dục; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được duy trì. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong quý I; tham gia đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018; đồng thời cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt, sản xuất  cho 04 xã vùng cao Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh và Thanh Lâm; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM; chương trình 135; kế hoạch, kịch bản tổ chức Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà năm 2018; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 “ Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; tập trung tuyên truyền lộ trình và giải pháp đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn gia đoạn 2017 - 2020; các cơ chế chính sách phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới... tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, năm Du lịch Quốc gia năm 2018 Hạ Long - Quảng Ninh. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban hành Nghị quyết của Huyện ủy về "Tăng cường công tác tuyên truyền vận động; đổi mới nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xóa bỏ tư tưởng huyện Ba Chẽ là địa phương nghèo". Tiếp tục thực hiện tốt đề án 25, trọng tâm hoàn thành Đề án hợp nhất cơ quan UBKT Huyện ủy và Thanh tra huyện trình Tỉnh ủy phê duyệt; Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kiểm điểm đánh giá hoạt động của BCH, BTV giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, đột xuất đối với tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên; đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đồng bộ.   

Về thực hiện chủ trương đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt, sản xuất  cho 04 xã vùng cao Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh và Thanh Lâm, Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao các cơ quan chuyên môn huyện và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, nghiên cứu cụ thể, chi tiết về phương án hướng tuyến, đảm bảo kỹ thuật; các phương án về quản lý, vận hành… đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả thiết thực thực của công trình trong thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM; chương trình 135, đồng chí giao các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; các nguồn hỗ trợ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm của nhân dân để đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo; giao các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy trực tiếp xuống cơ sở để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân. Về công tác tổ chức Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà năm 2018, Đồng chí giao Ban Tổ chức Lễ hội chủ động thực hiện tốt các mặt công tác, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng, tạo dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ về thực hiện chủ đề năm Du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh.

Các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, phòng chống cháy rừng; tăng cường các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa bàn; công tác cải cách hành chính; rà soát phương tiện, vật tư PCTT và TKCN. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; các giải pháp giảm nghèo năm 2018. Thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, nhà ở chương trình 167 giai đoạn II. Các đơn vị LLVT duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác huấn luyện  theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4431
Đã truy cập: 2056240