Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

03/04/2018 14:00

Ngày 03/4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 23 ( hội nghị mở rộng) sơ kết đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sơ Đảng thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, học tập; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhất là tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2017 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2018 "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; Chương trình hành động số 21-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Công tác phát triển đảng; công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất; tham gia thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng văn hóa con người Ba Chẽ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Thường trực Huyện ủy điều hành hội nghị.  

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực bằng 114,8% so với cùng kỳ; hoàn thiện Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2018- 2020 và Đề án bảo tồn, phát triển, chế biến dược liệu đến năm 2020; toàn huyện đã chuẩn bị được 2.000 ha hiện trường trồng rừng, trồng được 882,5 ha rừng sản xuất. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 5,8 tỷ đồng, bằng 122,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 17 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 tiếp tục được quan tâm; Công tác cải cách hành chính, tinh thần, thái độ, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục được nâng cao; Công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và giải quyết kịp thời. Các hoạt động văn hoá - thể thao được tổ chức phong phú và đa dạng; tổ chức thành công Hội trà Hoa vàng lần thứ II năm 2018 và liên hoan văn hóa các dân tộc, tạo dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ và là điểm nhấn đặc biệt cho khởi đầu năm Du lịch Quốc gia năm 2018 Hạ Long - Quảng Ninh; công tác giáo dục; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được duy trì; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Triển khai nhiệm vụ quý II, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung thực hiện tốt 13 nhiệm vụ chính, trong đó chủ động bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; thực hiện lộ trình và giải pháp đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2020; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới... tuyên truyền kỷ niệm năm Du lịch Quốc gia năm 2018 Hạ Long - Quảng Ninh. Tiếp tục thực hiện Đề án hợp nhất cơ quan UBKT Huyện ủy và Thanh tra huyện; tăng cường các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa bàn; thực hiện công tác cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh… 

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong quý I; Tập trung kiểm điểm công tác cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân và các tổ chức doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; rà soát sắp xếp bộ máy, tinh giản số lượng biên chế tại một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; kiểm điểm tiến độ thực hiện trồng rừng; tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình nông thôn mới, chương trình 135; công tác thu ngân sách địa bàn; công tác quản nhà nước trong kiểm soát các loại giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật; công tác giải quyết đơn thư, công tác đảm bảo trật tự ATGT và việc thực hiện xuyên suốt chủ đề công tác năm về “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh” và  “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống tự nhiên”. Hội nghị đã tập trung tham gia đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong quý I. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính đề ra; trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV giữa nhiệm kỳ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 21-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, trước mắt thực hiện ngay Đề án hợp nhất cơ quan UBKT Huyện ủy và Thanh tra huyện; sắp xếp đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán các Trường học. Các Ban xây dựng Đảng; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân. Các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tiếp tục tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, phòng chống cháy rừng; tăng cường các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa bàn; công tác cải cách hành chính; rà soát phương tiện, vật tư Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, nhà ở chương trình 167 giai đoạn II. Các đơn vị LLVT duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác huấn luyện  theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quý II tháng năm 2018./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4704
Đã truy cập: 2068521