Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11 và Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

05/04/2018 13:30

Ngày 05/4, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Nghị quyết số 12-NQ/TU “Về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2022” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua đường truyền trực tuyến.

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và 186 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ có đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; các  đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Đảng bộ 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết. Thành phần dự hội nghị tại điểm cầu các xã, thị trấn gồm: Đảng ủy - HĐND - UBND; cán bộ, công chức xã; cán bộ bán chuyên trách; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác Mặt trận; các Đoàn thể các thôn, khu phố; đại diện các nhà trường, trạm y tế đóng trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Quán triệt về Nghị quyết số 11-NQ/TU, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, những thành tựu của các thế hệ đi trước, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tích cực xây dựng, phát triển văn hóa con người Quảng Ninh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh các mục tiêu chung của Nghị quyết: Gìn giữ và phát huy bền vững bản sắc văn hóa; các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng con người Quảng Ninh với các đặc trưng năng động - sáng tạo - hào sảng - lành mạnh - văn minh - thân thiện; Phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển con người Quảng Ninh với các đặc trưng “Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc”. Đồng thời, chỉ rõ 11 chỉ tiêu  cụ thể đến năm 2021 được đặt ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TU. 

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TU, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhóm giải pháp quan trọng. Đó là: Bảo tồn và phát triển văn hóa mang bản sắc của Quảng Ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; Xây dựng con người Quảng Ninh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 “Về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh mục tiêu chung của Nghị quyết nhằm kiểm soát hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường. Tái tạo, phục hồi môi trường kịp thời để giữ gìn, làm đẹp cảnh quan; ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, môi trường Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long; bảo tồn, phát huy giá trị không gian, cảnh quan của rừng. Tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức và hành động của nhân dân, du khách trong bảo vệ môi trường; từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống, nhất là trong các khu dân cư, thôn bản, khu phố, trung tâm công cộng, khu du lịch. Xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Đảng bộ các xã, thị trấn tham gia học tập các Nghị quyết.

Nghị quyết số 12-NQ/TU đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ môi trường; Phát huy vai trò vận động, giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong hoạt động bảo vệ môi trường; Phát huy vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, mỗi người dân và khách du lịch trong bảo vệ môi trường; Chủ động phòng ngừa, kiểm soát tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, tập trung vào các khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; Khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường; Đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật về môi trường; hệ thống quan trắc tự động, liên tục các thông số môi trường; Bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường; Phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, hợp tác liên vùng về bảo vệ môi trường. 

Phát biểu tại hội nghị quán triệt, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc đổi mới quán triệt, triệt khai các Nghị quyết trực tuyến từ trung ương, tỉnh xuống cơ sở không chỉ tiết giảm chi phí, thời gian mà quan trọng hơn là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên cấp cơ sở được lĩnh hội các nội dung cốt lõi của nghị quyết trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo cấp trên. Qua đó, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí, hành động quyết tâm tổ chức, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết. 

Đối với Nghị quyết số 11-NQ/TU, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, văn hóa con người là nền tảng tinh thần xã hội, là nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng làm thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên, nhân dân có sự nhận thức đầy đủ, đồng bộ về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội song song với phát triển văn hóa con người, đảm bảo hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần. Đồng chỉ cũng khẳng định các nhóm giải pháp mà Nghị quyết số 11-NQ/TU đề ra đã rất cụ thể. Do đó, yêu cầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa Nghị quyết với thực tiễn công tác, địa bàn. Đồng thời, tăng cường xây dựng văn hóa công sở, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng gia đình văn hóa, xã, phường, thị trấn văn minh; không ngừng nêu gương cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh... 

Đối với Nghị quyết số 12-NQ/TU, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Vấn đề môi trường hiện nay là vấn đề toàn cầu, là vấn đề của mỗi quốc gia, địa phương. Những tác động của môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của quốc gia, sự phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt tác động đến sự phát triển, chất lượng cuộc sống của con người. Vì vậy, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh “Về bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, Nghị quyết số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường từ khâu quy hoạch, cấp phép đến thanh tra, kiểm tra, xử lý, khắc phục các vấn đề liên quan đến môi trường. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh phải thực thi nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật các vấn đề về môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ cơ sở làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động tự giác tham gia bảo vệ môi trường trong đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất của mỗi người dân. Cùng với đó, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể và chính mỗi người dân cần vào cuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU và Nghị quyết số 12-NQ/TU đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động cụ thể, để triển khai các Nghị quyết gắn sát với tình hình, điều kiện thực tế, nhiệm vụ của mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương, không để xảy ra tình trạng chương trình hành động chung chung, giống nhau giữa các địa phương, đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết đến tận từng địa phương, cơ quan nhằm thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng trong thời gian tới./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4791
Đã truy cập: 2068608