Đảng bộ Khối Chính quyền: Quán triệt, học tập Chỉ thị số 05 và Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

06/04/2018 14:00

Ngày 06/4, Đảng bộ Khối Chính quyền tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Khối dự và trực tiếp truyền đạt nội dung các Chỉ thị và Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Khối dự và trực tiếp truyền đạt nội dung các Chỉ thị và Nghị quyết.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ được triển khai, học tập, quán triệt các nội dung cơ bản Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; những giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngoài tác phong khoa học, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải có phong cách, tác phong dân chủ tập thể, với 3 điều căn cốt, đó là: Người đứng đầu cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ý kiến phản biện trái chiều; phải đảm bảo thông tin trung thực và sát thực là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ; dân chủ nhưng phải tập trung và luôn luôn phòng tránh căn bệnh dân chủ hình thức và tập trung nhưng dẫn đến độc quyền, chuyên chế, chuyên quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ cũng được quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới” như: các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra tập trung vào công tác tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; chấn chỉnh việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị và rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; phát huy có hiệu quả các loại hình, phương tiện tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; kịp thời nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận, tăng cường công tác thông tin gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Sau khi truyền đạt các nội dung, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Khối yêu cầu: các chi bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Khối tăng cường công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đã triển khai; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2018, Nghị quyết số 10 ngày 18/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh. Để từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền sâu rộng các nội dung trên đến quần chúng nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất, thực hiện có hiệu quả./.

Thùy Loan - Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3715
Đã truy cập: 2077796