Giao ban công tác Giáo dục lý luận chính trị Quý I năm 2018 tại Ba Chẽ

12/04/2018 15:00

Ngày 12-4 tại huyện Ba Chẽ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Giáo dục lý luận chính trị quý I năm 2018; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018. Đồng chí Dương Văn Hào - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.  Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thúy Hường - Phó hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Chẽ. 

Đồng chí Dương Văn Hào - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý I, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện  nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết số 09 và Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Công tác bồi dưỡng, tuyên truyền; công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác nghiên cứu lý luận chính trị tiếp tục được triển khai, đạt nhiều kết tích cực. Cấp ủy, Ban tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng; nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Trong quý, các đơn vị đã mở 39 lớp cho 3.220 học viên, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm đảm bảo yêu cầu đề ra. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả, hạn chế và những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong quý I; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tham gia ý kiến về những thuận lợi,  khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục luận chính trị, nhất là vấn đề sắp xếp lại tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/ TU ngày 03/03/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị 

Triển khai nhiệm vụ quý II, các địa phương đơn vị xác định tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” đối với cán bộ, đảng viên gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, trọng tâm là thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên, tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc; thực hiện khảo sát dự giờ công tác giáo dục chính trị tại Trường Nguyễn Văn Cừ và một số đơn vị. Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ chuyển chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về ban Tuyên giáo cấp ủy theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Hào - Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban tuyên giáo Trung tâm BDCT và các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên… tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc học tập quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ chuyển chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về ban Tuyên giáo cấp ủy theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/ TU ngày 03/03/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với các ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết của các đơn vị, địa phương, Đồng chí tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên và các sở, ngành liên quan./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3796
Đã truy cập: 2077877