Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018

08/05/2018 15:30

Ngày 08/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 4, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2018 của Huyện uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành về “Nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của cán bộ và nhân dân huyện Ba Chẽ". Chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành của huyện tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020). Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 08/3/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững trong đoàn viên thanh niên”. Triển khai kế hoạch biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018... Triển khai hiệu quả công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Dân vận của Đảng; công tác Kiểm tra, giám sát tiếp tục phát huy hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, tăng cường cung cấp thông tin và nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tích cực tham gia thực hiện chỉ tiêu giúp đỡ hộ gia đình thoát nghèo có địa chỉ. 

Trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng 1.236,5 ha, bằng 102,2% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 1.455,2 ha; thu ngân sách trên địa bàn lũy kế đạt trên 8,5 tỷ đồng; giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lũy kế ước đạt 8,3 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 đã phân bổ đạt hơn 166 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 được quan tâm chú trọng; công tác xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp được triển khai tích cực. Các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về “Nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Ba Chẽ” ; Kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135; tiến độ giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh; nghe và cho ý kiến về việc sắp xếp các thôn, khu phố; báo cáo kết quả rà soát đội ngũ cán bộ, công chức xã. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong tháng 4; đồng thời thống nhất với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu: các cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); tổ chức tốt hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh uỷ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện sáp nhập, tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị.

Đối với Nghị quyết về “Nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Ba Chẽ”, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban soạn thảo Đề án tiếp tục nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết để phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135; tiến độ giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn huyện, các xã nghiêm túc kiểm điểm, theo dõi giám sát chặt chẽ, tập trung cao độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất; các công trình hạ tầng, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; đề nghị UBND huyện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân, đơn vị chậm tiến độ thực hiện các chương trình so với kế hoạch.

Các cơ sở Đảng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, phòng chống cháy rừng; tăng cường các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa bàn; công tác cải cách hành chính; tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống đuối nước cho trẻ; chuẩn bị chu đáo, toàn diện về mọi mặt sẵn sàng cho công tác PCTT và TKCN. Tích cực đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, nhà ở chương trình 167 giai đoạn II. Các đơn vị LLVT duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác huấn luyện theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023 và các điều kiện, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX (kỳ họp thường lệ giữa năm) theo luật định./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4594
Đã truy cập: 2068411