Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị ở Ba Chẽ

17/05/2018 15:00

Ngay sau khi chỉ thị số 05 được ban hành, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã xây dựng kế hoạch toàn khóa về triển khai thực hiện Chỉ thị.

Học và làm theo Bác ở đức tính cần cù, chịu khó người dân Ba Chẽ tích cực phát triển kinh tế

Đồng thời, tổ chức quán triệt triển khai, học tập Chỉ thị gắn với việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và huyện cho cán bộ chủ chốt của huyện; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai, học tập cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức: Hội nghị tuyên truyền, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư và các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đội thông tin lưu động, bản tin sinh hoạt chi bộ, trang thông tin điện tử của huyện, băng zôn, bảng tin, cổ động trực quan, ... Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 05. Trên cơ sở kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, 100% các chi, đảng bộ cơ sở triển khai xây dựng kế hoạch tập thể và cam kết của cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, Ba Chẽ đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền thông qua hệ thống văn bản, tài liệu, đề cương, sách; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền qua các Bản tin, Cổng thông tin điện tử của huyện; định kỳ hàng tháng, định hướng về nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó quy định mỗi quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cho các cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đại tá Vũ Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện cho biết: “Triển khai Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chúng tôi xác định phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Vì thế, hai năm qua, bám sát các quy định và hướng dẫn của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện đã cụ thể hoá nhiều chủ trương biện pháp cơ bản bằng các chuyên đề, kế hoạch với sự quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, bước đầu đã tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức cũng như trong rèn luyện, công tác của CBCS các đội nghiệp vụ, Công an thị trấn từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện Ba Chẽ luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; xác định nội dung đăng ký và làm theo của các tập thể và các cá nhân cán bộ, đảng viên được chỉ đạo sát sao. Hàng năm, 100% chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện; số cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo hàng năm đạt 100%. Các nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã xác định rõ các nội dung cần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn; trong đó cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Quy định, xác định các giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành. Cuối năm đánh giá, kiểm điểm, báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và chi bộ, đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét các cán bộ, đảng viên cuối năm.

Hàng năm, các cơ sở Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học và làm theo Bác.

Đồng chí Vi Thanh Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết: “Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn xã đạt kết quả, chúng tôi đã hướng dẫn các chi bộ tập trung nghiên cứu, học tập nội dung của Chỉ thị. Đồng thời đề ra 4 giải pháp thực hiện đó là: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo một cách có hiệu quả trong đó chú trọng việc làm theo; quyết tâm thực hiện tốt việc nêu gương ở trong cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ thường xuyên. Cùng với đó, chúng tôi quán triệt, chỉ đạo từng  cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác với tinh  tinh thần trách nhiệm cao, phải gương mẫu trong sinh, không ngại khó, ngại khổ, nói phải đi đôi với làm và đặc biệt là không mắc bệnh thành tích”.

Hàng năm Đảng bộ huyện Ba Chẽ chỉ đạo các cơ sở Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác; tổ chức các hội thi, cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường bằng những nội dung phong phú, cụ thể, thiết thực gắn với chủ đề của từng năm. Qua những hoạt động được tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân tham gia.

Từ việc chỉ đạo triển khai cụ thể, quyết liệt của Ban thường vụ Huyện ủy, sự vào cuộc của các chi, đảng bộ cơ sở và đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hai năm qua trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo Bác.

Bà Ngô Thị Thuận - đảng viên Khu phố I, thị trấn Ba Chẽ chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng, học theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất. Mặc dù công việc gia đình rất bận rộn từ việc phát triển kinh tế, chăm sóc các cháu, nhưng tôi luôn giành thời gian tham gia hoạt động xã hội. Nếu nhân dân còn cần đến chúng tôi thì tôi sẵn sàng bỏ công, bỏ sức để giúp đỡ với mong muốn khu phố ngày càng phát triển, mọi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Được như vậy là tôi thấy vui lắm rồi”.

Anh Triệu A Tiến - Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc vui vẻ cho biết: “Trong tâm trí của đồng bào Dao chúng tôi luôn có hình ảnh của Bác Hồ, khi được huyện và xã triển khai học tập và làm theo Bác, bản thân tôi nghĩ rằng học Bác chính là cố gắng làm nhiều điều tốt, làm những điều có lợi cho quê hương, đất nước, mọi người. Hiện nay, thôn chúng tôi còn nhiều hộ khó khăn, tôi muốn vận động bà con chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các hoạt động của thôn và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Muốn làm được điều đó, thì bản thân tôi là một đảng viên thì phải gương mẫu đi đầu, có như vậy bà con trong thôn mới làm theo”.

02 năm là khoảng thời gian không dài cho sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực của một huyện miền núi, là minh chứng rõ nét khẳng định: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cơ sở Đảng, của mỗi cơ quan, đơn vị; của từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Những kết quả này đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hàng năm của huyện, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây cũng là tiền đề để Ba Chẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này trong thời gian tiếp theo./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4719
Đã truy cập: 2068536