Hội nghị giao ban giữa Đồng chí Bí thư Huyện ủy với Bí thư các xã, thị trấn tháng 5 năm 2018

23/05/2018 15:02

Ngày 23/5, Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban giữa Bí thư Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, đánh giá kết quả công tác tháng 5; triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 5, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ các xã, thị trấn đã tích cực triển khai các mặt công tác trên các lĩnh vực; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2018 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề năm 2018; tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm (nhiệm kỳ 2015 - 2020); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Một số nhiệm vụ giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên” gắn với sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác. Công tác phát triển Đảng; công tác triển khai học tập Nghị quyết của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp; công tác thu ngân sách địa bàn đều cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Tổng diện tích gieo trồng xã Thanh Lâm đạt 164,3ha, đạt 116,5% kế hoạch; xã Thanh Sơn đạt 154ha, đạt 104% kế hoạch; xã Minh Cầm đạt 58,5ha, đạt 103,5 kế hoạch. Thu ngân sách địa bàn Thị trấn lũy kế 5 tháng đạt 780 triệu đồng; Đồn Đạc lũy kế 5 tháng đạt trên 100 triệu đồng, … Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 tiếp tục được quan tâm thực hiện, tổ chức tốt Lễ công bố xã Lương Mông đạt chuẩn Nông thôn mới. Các địa phương tích cực vận động nhân dân đăng ký phát triển các mô hình sản xuất. Điển hình, xã Thanh Lâm 4 dự án, phát triển thêm 5ha Cam V2; 4,5 ha Trà hoa vàng; 1,5ha Ba kích tím, 4.450 con gà; xã Thanh Sơn 4 dự án, phát triển thêm 3ha Ba kích tím; 2,5ha Trà hoa vàng; 395 đàn ong lấy mật; xã Minh Cầm đăng ký phát triển thêm 4 dự án chăn nuôi; trồng trọt; xã Lương Mông 3 dự án; xã Đạp Thanh 02 dự án chăn nuôi trâu, bò thịt… Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong tháng 5, tập trung kiểm điểm việc thực hiện các mặt công tác như: Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác cán bộ; việc tổ chức, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chương trình xây dựng Nông thôn mới; các dự án, mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình 135; tiến độ thực hiện công tác trồng rừng, … và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung cho nhiều ý kiến về chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018; đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực, tích cực của Đảng bộ các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện trong thời gian qua, Để thực hiện tốt nhiệm trọng tâm trong tháng 6/2018. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 08 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, phòng chống cháy rừng; ngăn chặn triệt để các hành vi xâm lấn đất rừng; khai thác lâm sản trái phép, … chú trọng công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn cho cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, xây dựng thôn kiểu mẫu; trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả các dự án PTSX thuộc chương trình hỗ trợ 135 và NTM; tăng cường vận động nhân dân nhân rộng mô hình trồng Ba kích tím tại các địa phương. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê số thủ tục hành chính mới ban hành để đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác thu ngân sách địa bàn; công tác giải phóng mặt bằng, quản lý, quy hoạch đất đai; quản lý công trình sau đầu tư; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất; giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3692
Đã truy cập: 2077773