Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Sơn dự chỉ đạo Đảng bộ xã Lương Mông kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

01/06/2018 09:30

Ngày 31/5, Đảng bộ xã Lương Mông tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lương Mông đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm chú trọng; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 24 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 161 đồng chí; hàng năm có trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng Chính quyền; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đã có 10/19 chỉ tiêu chính đạt và vượt so với kế hoạch chỉ tiêu đề ra, tiêu biểu như: Tổng diện tích gieo trồng bình quân đạt 251,6ha, đạt 100,6% so với kế hoạch; tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 829,2 tấn, đạt 103,6 kế hoạch; trồng rừng sau khai thác bình quân đạt 678,1ha, đạt 135,6% so với kế hoạch; thu ngân sách địa bàn năm 2017 đạt trên 70 triệu đồng, đạt 132,9% kế hoạch. Đảng bộ đã vận động sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất; phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới. nhờ triển khai tích cực đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, đến nay xã đã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo; chính sách an sinh xã hội; công tác đào tạo nghề nông thôn; công tác giảm nghèo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 7,8% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 21,38% năm 2015 xuống còn 8,3% năm 2017. Công tác quân sự quốc phòng địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. 

 

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã Lương Mông đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đảng bộ xã Lương Mông quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức đối với 9 chỉ tiêu chính chưa đạt. Tiếp tục chủ động rà soát, nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ sát với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tình hình thực tiễn địa phương, đối với các chỉ tiêu đã đạt kế hoạch, cần điều chỉnh theo hướng tăng trưởng, tích cực. Đảng bộ phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quan tâm công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát sắp xếp vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm tình trạng xâm lấn đất rừng; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nếp sống văn minh công sở; nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân, … tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4864
Đã truy cập: 2068681