Đảng bộ cơ quan Huyện ủy kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

07/06/2018 21:30

Ngày 07/6, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; đoàn kết, năng động, sáng tạo; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng và tham mưu trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với các phong trào thi đua tại các Chi bộ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý chí và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Công tác tổ chức, cán bộ được đặc biệt quan tâm chú trọng, Đảng bộ tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo; sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế”, nhất là việc thực hiện tinh giản biên chế khối Đảng - Đoàn thể; nhất thể hóa các chức danh và thành lập Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, … Công tác xây dựng tổ chức Đảng; công tác phát triển đảng viên được coi trọng cả về số lượng và chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác lãnh đạo Đoàn thể; công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tiếp tục phát hiệu quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Chi bộ đã tham mưu kết nạp được 377 đảng viên mới, đạt 71,4% so với mục tiêu nghị quyết; tham mưu cho Huyện chấp hành 17 cuộc kiểm tra, giám sát, rà soát của cấp trên; hàng năm thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đạt 119% kế hoạch; tham mưu xây dựng 349 mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, … hàng năm 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào các giải pháp thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ tới, phấn đấu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đồng chí yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, nhất là thực hiện tốt việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cơ sở đảng; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tích cực thực hiện các Nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường các hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ, hướng mạnh về cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ; không ngừng nâng cao, mở rộng dân chủ, đoàn kết, đổi mới đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị, tận tụy, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; xây dựng cơ quan, đơn vị, cấp ủy trong sạch vững mạnh toàn diện; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4320
Đã truy cập: 2056129