Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

01/06/2015 16:00

Nhằm huy động các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài huyện tham gia xây dựng huyện Ba Chẽ trở thành huyện dẫn đầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo công nghiệp - lâm nông nghiệp - dịch vụ gắn với cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững. Huyện Ba Chẽ công khai rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện thông tin về định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch chiến lược của huyện.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Theo đó, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu Mục tiêu tổng quát:

Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của huyện Ba Chẽ để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, Ba Chẽ trở thành huyện có trình độ phát triển đạt mức trung bình của tỉnh Quảng Ninh, là huyện dẫn đầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo công nghiệp - lâm nông nghiệp - dịch vụ gắn với cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm an ninh quốc phòng, môi trường dân cư, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nội dung chi tiết:

Quyết định 1446/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 279
Đã truy cập: 49000058.