Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư: Lĩnh vực Công nghiệp-TTCN

01/06/2016 16:00

Lĩnh vực Công nghiệp - TTCN gồm các dự án: Đầu tư nhà máy sản xuất chế biến: lâm sản; nông sản; dược liệu; sản xuất công nghiệp; Đầu tư khai thác đất sét để sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm sứ mỹ nghệ; Khai thác Đá sản xuất vật liệu xây dựng.

Nhà máy chế biến lâm sản (ảnh minh hoạ).

Thông tin dự án kêu gọi đầu tư: 

Dự án 1: Đầu tư nhà máy sản xuất chế biến: lâm sản; nông sản; dược liệu; sản xuất công nghiệp.

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Đầu tư nhà máy sản xuất chế biến: lâm sản; nông sản; dược liệu; sản xuất công nghiệp.

- Mục tiêu, quy mô: Diện tích 47,5ha.

- Địa điểm dự kiến: Cụm công nghiệp xã Nam Sơn.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất lâm nghiệp, đất vườn tạp (đã GPMB).

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016-2020

- Lĩnh vực đầu tư: Sản xuất, chế biến nông, lâm sản, dược liệu; sản xuất công nghiệp.

- Thực trạng Dự án: Đã được phê duyệt quy hoạch Cụm công Nam Sơn (đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để các nhà đầu tư xây dựng nhà máy).

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Sản xuất, chế biến nông, lâm sản, dược liệu; sản xuất công nghiệp (sản xuất, lắp đặt thiết bị cơ khí; gia công kim loại; sửa chữa máy móc phục vụ cho ngành lâm nghiệp và nông nghiệp...).

- Hiệu quả KTXH do dự án đem lại: Tạo giá trị gia tăng lớn cho ngành sản xuất nông, lâm nghiệp và sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng từ nguyên vật liệu thô ban đầu thành những sản phẩm có giá trị kinh tế cao; tạo được nhiều việc làm cho lao động tại địa phương, tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và giảm dần lao động nông nghiệp; tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện; tăng tỷ trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp trên địa bàn huyện...

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến nông, lâm sản, dược liệu; sản xuất công nghiệp.

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án: Có sẵn cơ sở hạ tầng để xây dựng nhà máy, nguồn nguyên liệu chế biến lâm, nông sản dồi dào sẵn có, giá thành rẻ và các loại dược liệu đa dạng phong phú; tài nguyên khoáng sản  đất sét, đá xây dựng trữ lượng lớn, nguồn lao động tại địa phương dồi dào; Có cảng thủy nội địa Nam Sơn đã được đầu tư xây dựng vị trí ngay sát Cụm công nghiệp Nam Sơn thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đường thủy trong và ngoài tỉnh; Tình hình an ninh chính trị đảm bảo ổn định. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuê đất: Miễn tiền thuê đất cho 15 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (đối với lĩnh vực chế biến lâm sản, chế biến nông sản; Miễn tiền thuê đất cho 11 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (đối với lĩnh vực chế biến dược liệu);

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

- Ngoài ra, dự án còn được hưởng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của tỉnh Quảng Ninh.

* Văn bản pháp lý liên quan: QĐ số 231/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp chế biến lâm sản tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ”; QĐ số 1446 ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; QĐ số 3043/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v thành lập Cụm công nghiệp Nam Sơn tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh QN”. 

 

Dự án 2: Đầu tư khai thác đất sét để sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm sứ mỹ nghệ. 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Đầu tư khai thác đất sét để sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm sứ mỹ nghệ.

- Mục tiêu, quy mô: Diện tích 300 ha, trữ lượng trên 12 triệu tấn.

- Địa điểm dự kiến: Vùng hạ lưu sông Ba Chẽ thuộc thôn Làng Mới, Cái Gian, Sơn Hải, xã Nam Sơn.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất đồi, đất lâm nghiệp.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Sản xuất khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất, gia công đồ gốm, sứ thủ công mỹ nghệ.

- Thực trạng Dự án: Chưa triển khai lập dự án.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm sứ mỹ nghệ.

- Hiệu quả KTXH do dự án đem lại: Phát triển công nghiệp địa phương, trên cơ sở phát huy những tiềm năng lợi thế về tài nguyên khoáng sản mỏ đất sét có trữ lượng lớn (diện tích 300 ha, 12 triệu tấn) khai thác phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất ra công gốm, sứ mỹ nghệ, góp phần phát triển kinh tế du lịch; tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương và tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm trong sản xuất khai thác vật liệu xây, thủ công mỹ nghệ. 

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án:

- Nguồn nguyên liệu phục vụ SX dồi dào, sẵn có.

- Hệ thống giao thông nội địa thuận lợi cả về đường sông lẫn đường bộ.

- Nguồn lao động tại địa phương dồi dào.

- Tình hình an ninh chính trị đảm bảo ổn định. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất cho 11 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

* Văn bản pháp lý liên quan: Quyết định số 3609 ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 1446 ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v thành lập Cụm công nghiệp Nam Sơn tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh”. 

 

Dự án 3: Khai thác Đá sản xuất vật liệu xây dựng. 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Khai thác Đá sản xuất vật liệu xây dựng.

- Mục tiêu, quy mô: Diện tích 10 ha, trữ lượng trên 500.000 m3.

- Địa điểm dự kiến: Thôn Bắc Cáy - xã Đồn Đạc.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất lâm nghiệp, đất đồi.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Thực trạng Dự án: Chưa triển khai lập dự án.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Sản xuất vật liệu xây dựng, đá ốp lát, đá sỏi.

- Hiệu quả KTXH do dự án đem lại: Phát triển công nghiệp địa phương, trên cơ sở phát huy những tiềm năng lợi thế về tài nguyên khoáng sản mỏ đá có trữ lượng lớn (trên 500.000 m3) khai thác phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý và tận thu được nguồn vật liệu sẵn có của địa phương; tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương và tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm trong sản xuất khai thác vật liệu đá xây dựng.

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án: Nguồn nguyên vật liệu dồi dào, địa hình sản xuất thuận lợi, gần đường giao thông, nguồn lao động tại địa phương dồi dào, tình hình an ninh chính trị đảm bảo ổn định. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất cho 11 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

* Văn bản pháp lý liên quan: Quyết định số 3609 ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 1446 ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3689
Đã truy cập: 4137338