Ba Chẽ: Họp bàn thống nhất với các doanh nghiệp, HTX triển khai thực hiện Đề án phát triển cây dược liệu

03/08/2018 08:30

Ngày 02/8, huyện Ba Chẽ tổ chức họp bàn với các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện để thống nhất triển khai Đề án bảo tồn và phát triển dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị và đại diện 10 doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

Theo mục tiêu Đề án bảo tồn và phát triển dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến năm 2020, huyện sẽ tập trung phát triển 02 loài cây dược liệu quý là Ba kích tím, Trà hoa vàng với tổng diện tích đến năm 2020 đạt 820 ha, trong đó: Trà hoa vàng đạt 500 ha, Ba kích tím đạt 320 ha. Phấn đấu có 10% diện tích trồng dược liệu tập trung trên địa bàn huyện được cấp chứng nhận nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ thực hành nuôi trồng, khai thác được liệu tốt theo tiêu chuẩn (GACP- WHO). Từ năm 2020 trở đi, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt khoảng 50 tấn dược liệu tươi, gồm: 20 tấn lá Trà hoa vàng; 3 tấn hoa Trà hoa vàng; 5 tấn Ba kích tím và 22 tấn dược liệu khác; phấn đấu xây dựng, đưa 04 cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu đi vào hoạt động hiệu quả.

Về định hướng đến năm 2030, huyện phấn đấu diện tích trồng tập trung cây dược liệu đạt 2.000ha; trong đó diện tích Ba kích tím đạt 800 ha, Trà hoa vàng đạt 500 ha, các loại dược liệu khác 700ha; có trên 60% diện tích trồng dược liệu tập trung đạt tiêu chuẩn (GACP- WHO); xây dựng các vườn bảo tồn giống; cơ sở sản xuất giống dược liệu chất lượng cao; xây dựng nhà máy chế biến, chiết xuất được liệu và hình thành Trung tâm kinh doanh dược liệu.

Tại cuộc họp, các đại biểu và đại diện các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp cơ bản thống nhất với mục tiêu Đề án; đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực vào Đề án bảo tồn và phát triển dược liệu quý của huyện, trong đó tập trung bàn về các giải pháp thực hiện công tác nghiên cứu, xây dựng các quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái dược liệu; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong nghiên cứu chọn, tạo giống và kỹ thuật trồng cho năng suất cao; công tác tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực; công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm…

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Việc đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Chẽ trên cơ sở điều kiện tự nhiên và lợi thế sẵn có của địa phương. Vì vậy, xây dựng và thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển dược liệu quý là hướng đi đúng đắn của địa phương; do vậy các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn; các doanh nghiệp, HTX quyết tâm thực hiện. Để đề án phát huy hiệu quả, huyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, HTX cùng đồng hành trong việc thực hiện; bên cạnh đó, các xã, thị trấn phải đưa mục tiêu Đề án vào Nghị quyết của Cấp ủy để thực hiện ngay đầu năm 2019; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình điểm để bà con nhân dân học tập, noi theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư, nhân dân, doanh nghiệp, HTX về giá trị nguồn tài nguyên dược liệu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa huyện Ba Chẽ trở thành vùng sản xuất, kinh doanh dược liệu trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân của địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung của Đề án và các chủ trương chính sách Trung ương, của Tỉnh và huyện về công tác bảo tồn, đầu tư phát triển dược liệu của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và PTNT cơ quan thường trực tiếp tục tham khảo ý kiến của của các sở, ban ngành liên quan để điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Đề án, trình Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian sớm nhất./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1467
Đã truy cập: 5504435