Hội nghị giao ban giữa Đồng chí Bí thư Huyện ủy với Bí thư các xã, thị trấn tháng 8 năm 2018

22/08/2018 08:30

Ngày 21/8, Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban giữa Bí thư Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ các xã, thị trấn đã tích cực triển khai các mặt công tác trên các lĩnh vực; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề năm 2018; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; tăng cường chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổ chức công bố quyết định của Ban thường vụ huyện ủy về việc thành lập Khối Dân vận xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, nắm tình hình trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận  động người dân tham gia các dự án phát triển sản xuất; tham gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình 135 đưa xã, thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo. Công tác phát triển Đảng; công tác triển khai học tập Nghị quyết của Đảng; công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp; công tác thu ngân sách địa bàn đều cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra, nổi bật như: xã Thanh Sơn thu ngân sách địa bàn lũy kế 8 tháng đạt trên 248 triệu đồng, đạt 588,5% kế hoạch giao; xã Đồn Đạc đạt trên 190 đồng, đạt 127% kế hoạch… tổng diện tích gieo trồng xã Thanh Lâm đạt 165,4ha, đạt 136,2% kế hoạch; xã Minh Cầm đạt 104,5% kế hoạch; xã Đồn Đạc đạt 101% kế hoạch; xã Lương Mông, Thanh Sơn đạt 100% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các xã, thị trấn tích cực vận động nhân dân đăng ký phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây dược liệu; vận động, hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà ở; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo… Các hoạt động văn hóa -xã hội có chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong tháng 8, tập trung kiểm điểm việc thực hiện các mặt công tác như: Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chương trình xây dựng Nông thôn mới; tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện dự án, mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình NTM, chương 135; tiến độ thực hiện các giải pháp đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát 135; các giải pháp thu ngân sách địa bàn; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác đảm bảo an ninh trật tự và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung cho nhiều ý kiến về chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018; đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung thực hiện quyết liệt 12 mục tiêu nhiệm vụ chính đề ra. Trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố; đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đảm bảo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và HĐND theo chương trình, kế hoạch; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình 135, Nông thôn mới, tập trung vào phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao như Trà hoa vàng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm; chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường tự nhiên. Tích cực hướng dẫn nhân dân chăm sóc lúa mùa, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp, tập trung trồng rừng gỗ lớn và trồng cây dược liệu. Tăng cường các giải pháp ngân sách địa bàn; thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng dự toán được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chương trình NTM và các giải pháp đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát chương trình 135. Phối hợp triển khai chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới 2018- 2019 và phát động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác diễn tập theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo ANTT, ATXH, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không để xảy ra tình huống bất ngờ. 

Các Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo nội dung Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2018 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra; phát động, thực hiện tốt các phong trào thi đua thiết thực hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh (2/9) và kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2018)./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2499
Đã truy cập: 2790191