Ba Chẽ: Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng

01/09/2018 09:30

Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 29 cơ sở Đảng với tổng số trên 1.900 đảng viên. Nhận thức rõ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt trong toàn bộ hoạt động của cấp uỷ, những năm qua, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Sinh hoạt chi bộ tại Khu phố 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Đồng chí Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Ba Chẽ là huyện miền núi có nhiều dân tộc thiểu số, kinh tế - xã hội còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 19,61% năm 2017); tình hình an ninh - chính trị luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, để đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ luôn chỉ đạo cấp uỷ chính quyền các cấp, bám sát cơ sở, lấy địa bàn thôn, bản làm trung tâm để ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trên tinh thần đó, huyện đã đặc biệt quan tâm phát triển tổ chức cơ sở đảng và coi đó là hạt nhân quan trọng để tuyên truyền, lãnh đạo quần chúng.

Theo đó, bám sát tinh thần của Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xóa cơ sở trắng chưa có tổ chức đảng. Trong 10 năm từ 2008-2018, huyện đã tăng cường việc phát hiện quần chúng ưu tú và quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng, nhất là các thôn, bản vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thành lập mới 22 chi bộ thôn, bản. Trước năm 2008, Ba Chẽ mới chỉ có 51 chi bộ thôn, bản, thì tính đến ngày 31/12/2017 đã xóa được hết các thôn, bản trắng đảng viên và chưa có chi bộ, đạt 100% thôn, bản đều có chi bộ hoạt động. Công tác phát triển đảng thường xuyên được địa phương quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đều có kế hoạch giao chỉ tiêu công tác phát triển đảng cụ thể cho các cơ sở đảng để tổ chức triển khai, thực hiện, nhất là một số địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: Thôn Nước Đừng, thôn Lang Cang, thôn Khe Mười - xã Đồn Đạc, thôn Khe Ốn - xã Thanh Lâm... Do làm tốt công tác phát triển đảng, tỷ lệ kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện hàng năm đều đạt trên 5% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện. Tính đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đạt trên 1.900 đảng viên, tăng gần gấp đôi số lượng so với năm 2008.

Bí thư Chi bộ thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực tế sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Cùng với công tác phát triển Đảng, Ba Chẽ đã triển khai thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mặc dù là địa bàn miền núi, khó khăn, trước khi thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW, số lượng trưởng thôn là đảng viên chỉ chiếm 47%, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp, đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh uỷ. Qua một năm thực hiện, Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy, đã đi vào cuộc sống, trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, vận động toàn diện của bí thư kiêm trưởng thôn, khu rất hiệu quả. Qua đó, đã góp phần vào việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị - trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Khiếu Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc, cho biết: Đồn Đạc là xã 135, trên 90% là đồng bào dân tộc Dao. Xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, tư tưởng trông chờ ỷ lại còn rất lớn. Trước đây, nhiều hộ dân vẫn còn tư tưởng không muốn thoát nghèo, xin ở lại hộ nghèo, song trong mấy năm vừa qua, cùng với cấp ủy xã, các chi bộ thôn và đảng viên đã tích cực vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia các chương trình phát triển sản xuất nâng cao đời sống, tỷ lệ giải ngân vốn đều đạt cao; nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu. Xã còn có 40 hộ dân còn tình nguyện viết đơn thoát nghèo bền vững.

Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có trên 100 hộ viết đơn tình nguyện thoát nghèo bền vững. Có thể khẳng định, tư tưởng trông chờ ỷ lại của nhân dân trên địa bàn đã từng bước được khắc phục. Các chương trình phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên đã và đang được nhân dân tham gia tích cực. Đến nay, huyện đã có 1 xã được công nhận xã nông thôn mới, trong năm 2018, huyện phấn đấu thêm 1 xã đạt NTM và 2 xã thoát khỏi Chương trình 135./.

Trúc Linh/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2564
Đã truy cập: 2790256