Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018

04/09/2018 14:30

Ngày 04/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng, các cơ quan thông tin tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tổ chức hội nghị Báo cáo viên quý III bằng hình thức trực tuyến đến các xã, thị trấn; tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn; trong đó đã hoàn thành việc công bố quyết định thành lập Khối Dân vận xã, thị trấn tại 8/8 xã, thị trấn; tổ chức Hội nghị thẩm định chương trình công tác để xem xét bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Lâm và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; thực hiện điều động luân chuyển cán bộ, viên chức ngành giáo dục chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019; thực hiện tốt quy trình bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020... Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chú trọng, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh; các mô hình Dân vận khéo được triển khai hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tích cực tham gia xây dựng NTM, thực hiện chủ đề công tác năm “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển sản xuất; đăng ký giúp đỡ các hộ thoát nghèo có địa chỉ.  

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 865 ha, đạt 105% kế hoạch; tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh, tiêm phòng trên đàn gia cầm đạt 128,5% kế hoạch; trồng rừng đạt 3.018 ha, đạt 100,6% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt bằng 187% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm đạt 19,3 tỷ đồng, bằng 135,2% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình; tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 123 tỷ đồng, đạt 73,4% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 được triển khai tích cực, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm đưa xã Thanh Lâm đạt chuẩn NTM; 02 xã Đạp Thanh, Nam Sơn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào cuối năm 2018. Công tác cải cách hành chính; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và kịp thời. Lĩnh vực văn hóa, xã hội; công tác giáo dục, y tế, công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về tiến độ triển khai, giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; kế hoạch thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt 14 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trong tháng 9 năm 2018, trong đó tập trung chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả; nhất là chuẩn bị tốt các điều kiện công bố ra mắt cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện; hoàn thiện Đề án sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai tích cực, hiệu quả chương trình nông thôn mới, chương trình 135; trong đó các xã cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành tiến độ giải ngân, đạt kế hoạch trước 30/11/2018; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm của nhân dân để đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo; thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp xã Thanh Lâm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu, đạt chuẩn NTM và các xã Đạp Thanh, Nam Sơn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào cuối năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, nhà ở chương trình 167 giai đoạn II; sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới 2018- 2019 và phát động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Các đơn vị LLVT duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác huấn luyện  theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo ANTT, ATXH, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không để xảy ra tình huống bất ngờ, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Các Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra; phát động, thực hiện tốt các phong trào thi đua thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2018) và kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2018)./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2603
Đã truy cập: 2790295